۲۹ مهر ۹۷

کتاب مسابقات ملی المپیادهای شیمی آمریکا از سال 1987 تاکنون

کتاب مسابقات ملی المپیادهای شیمی آمریکا از سال 1987 تاکنون
+ عنوان محصول: کتاب مسابقات ملی المپیادهای شیمی آمریکا از سال 1987 تاکنون + توضیحات: در این کتاب مجموعه سوالات المپیادهای شیمی آمریکا به همراه پاسخ آن‌ها از سال 1987 تا ک...
بیشتر بخوانید
سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

فهرست وسایل آزمایشگاه شیمی

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی