۲۹ مرداد ۹۷

گرمای سوختن و محاسبه آنتالپی واکنش ها از گرمای سوختن اجزاء

گرمای سوختن و محاسبه آنتالپی واکنش ها از گرمای سوختن اجزاء
+ عنوان فایل آموزشی: گرمای سوختن و محاسبه آنتالپی واکنش ها از گرمای سوختن اجزاء + توضیحات: آنتالپی استاندارد سوختن یک ماده، به تغییر آنتالپی فرایندی گفته می شود که طی آن،...
بیشتر بخوانید

چگونه می توان گرمای یک واکنش را در آزمایشگاه اندازه گیری کرد؟

چگونه می توان گرمای یک واکنش را در آزمایشگاه اندازه گیری کرد؟
+ عنوان فایل آموزشی: چگونه می توان گرمای یک واکنش را در آزمایشگاه اندازه گیری کرد؟ + توضیحات: فایل مورد نظری را که برای شما علاقه مندان آماده کردیم به این بحث پرداخته است...
بیشتر بخوانید

انرژی الکترون خواهی چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

انرژی الکترون خواهی چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟
+ عنوان فایل آموزشی: انرژی الکترون خواهی چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟ + توضیحات: به انرژی آزاد شده هنگام افزودن الكترون به اتم یا یون های گازی شكل انرژی الكترون خواهی...
بیشتر بخوانید

آنتالپی تشکیل یون های محلول ها چگونه محاسبه می شود؟

آنتالپی تشکیل یون های محلول ها چگونه محاسبه می شود؟
+ عنوان فایل آموزشی: آنتالپی تشکیل یون های محلول ها چگونه محاسبه می شود؟ + توضیحات: نحوه محاسبه آنتالپی تشکیل یون های محلول ها در این فایل بررسی شده است.برای دریافت پی دی...
بیشتر بخوانید

واکنش های گرماگیر و گرماده و هر چیزی که لازم است درباره آنها بدانید

واکنش های گرماگیر و گرماده و هر چیزی که لازم است درباره آنها بدانید
+ عنوان فایل آموزشی: واکنش های گرماگیر و گرماده و هر چیزی که لازم است درباره آنها بدانید + توضیحات: واکنش های گرماگیر و گرماده و هر چیزی که لازم است درباره آنها بدانید را...
بیشتر بخوانید
سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

فهرست وسایل آزمایشگاه شیمی

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی