۳۰ آبان ۹۶

نمونه سوال شیمی دبیرستان

دانلود نمونه سوالات تستی استوکیومتری و ترمودینامیک

دانلود نمونه سوالات تستی استوکیومتری و ترمودینامیک
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات تستی استوکیومتری و ترمودینامیک + توضیحات: این فایل شامل 35 تست در زمینه استوکیومتری و ترمودینامیک در سطح متوسط می باشد. + طراح سوالات: مر...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 3)

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 3)
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری سوم) + توضیحات: این فایل شامل نمونه سوالات درس شیمی 4 سال پیش دانشگاهی در نوبت اول امتحانات مدرسه می‌باشد....
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 2)

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 2)
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری دوم) + توضیحات: این فایل شامل نمونه سوالات درس شیمی 4 سال پیش دانشگاهی در نوبت اول امتحانات مدرسه می‌باشد....
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 1)

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 1)
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری اول) + توضیحات: این فایل شامل نمونه سوالات درس شیمی 4 سال پیش دانشگاهی در نوبت اول امتحانات مدرسه می‌باشد....
بیشتر بخوانید