۲۸ مرداد ۹۷

نمونه سوال شیمی دبیرستان

نمونه سوالات شیمی دهم ساختار اتم و اعداد کوانتومی نریمان رجبی فر

نمونه سوالات شیمی دهم ساختار اتم و اعداد کوانتومی نریمان رجبی فر
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات شیمی دهم ساختار اتم و اعداد کوانتومی نریمان رجبی فر + توضیحات: نمونه سوالات چهارگزینه ای ساختار اتم و آرایش الکترونی شیمی دهم را که نریما...
بیشتر بخوانید

نمونه سوالات شیمی دهم جدول تناوبی و خواص تناوبی نریمان رجبی فر

نمونه سوالات شیمی دهم جدول تناوبی و خواص تناوبی نریمان رجبی فر
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات شیمی دهم جدول تناوبی و خواص تناوبی نریمان رجبی فر + توضیحات: نمونه سوالات چهارگزینه ای جدول تناوبی و خواص تناوبی شیمی دهم را که نریمان رج...
بیشتر بخوانید

نمونه سوالات شیمی دهم تناوب چهارم جدول تناوبی نریمان رجبی فر

نمونه سوالات شیمی دهم تناوب چهارم جدول تناوبی نریمان رجبی فر
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات شیمی دهم تناوب چهارم جدول تناوبی نریمان رجبی فر + توضیحات: تمام سوالات قابل طرح برای تناوب چهارم جدول عناصر در شیمی دهم را برای شما علاقه...
بیشتر بخوانید

نمونه سوالات شیمی دهم ترکیبات یونی و پیوند یونی نریمان رجبی فر

نمونه سوالات شیمی دهم ترکیبات یونی و پیوند یونی نریمان رجبی فر
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات شیمی دهم ترکیبات یونی و پیوند یونی نریمان رجبی فر + توضیحات: نمونه سوالات چهارگزینه ای پیوندهای یونی شیمی دهم را که نریمان رجبی فر گردآور...
بیشتر بخوانید

نمونه سوالات شیمی دهم پیوند کووالانسی و مولکول ها نریمان رجبی فر

نمونه سوالات شیمی دهم پیوند کووالانسی و مولکول ها نریمان رجبی فر
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات شیمی دهم پیوند کووالانسی و مولکول ها نریمان رجبی فر + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوالات ش...
بیشتر بخوانید

پاسخ سوالات شیمی 1 سال دهم دبیرستان به صورت کامل و فصل به فصل

پاسخ سوالات شیمی 1 سال دهم دبیرستان به صورت کامل و فصل به فصل
+ عنوان نمونه سوال: پاسخ سوالات شیمی 1 سال دهم دبیرستان به صورت کامل و فصل به فصل + توضیحات: در این پی دی اف به سوالات سه فصل از کتاب شیمی 1 پاسخ داده شده است.برای دریافت...
بیشتر بخوانید

28 نمونه سوال تستی گرماشیمی (ترموشیمی) به زبان انگلیسی

28 نمونه سوال تستی گرماشیمی (ترموشیمی) به زبان انگلیسی
+ عنوان نمونه سوال: 28 نمونه سوال تستی گرماشیمی (ترموشیمی) به زبان انگلیسی + توضیحات: تعدادی سوال تستی مبحث گرماشیمی را که به زبان انگلیسی است آماده کردیم.سوالات پاسخنامه...
بیشتر بخوانید

43 نمونه سوال ترموشیمی (گرماشیمی) به زبان انگلیسی + پاسخنامه

43 نمونه سوال ترموشیمی (گرماشیمی) به زبان انگلیسی + پاسخنامه
+ عنوان نمونه سوال: 43 نمونه سوال ترموشیمی (گرماشیمی) به زبان انگلیسی + پاسخنامه + توضیحات: چهل و سه سوال تستی ترموشیمی را برای شما آماده کردیم.فایل به زبان انگلیسی است و...
بیشتر بخوانید

نمونه سوالات خرداد ماه شیمی دهم دبیرستان تربیت همدان

نمونه سوالات خرداد ماه شیمی دهم دبیرستان تربیت همدان
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات خرداد ماه شیمی دهم دبیرستان تربیت همدان + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوالات خرداد ماه شیم...
بیشتر بخوانید