۰۳ اسفند ۹۶

نمونه سوال شیمی دبیرستان

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی دهم تالیف جاویدپور

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی دهم تالیف جاویدپور
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترم اول شیمی 1 دهم تالیف جاویدپور + توضیحات: در این فایل نمونه سوال شیمی 1 نوبت اول سال دهم دوره دوم متوسطه تالیف خانم جاوید پور همراه با پ...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال شیمی 1 دهم نوبت اول سرای دانش فلسطین

دانلود نمونه سوال شیمی 1 دهم نوبت اول سرای دانش فلسطین
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترم اول شیمی 1 دهم مدرسه سرای دانش واحد فلسطین + توضیحات: در این فایل نمونه سوال شیمی 1 نوبت اول سال دهم دوره دوم متوسطه مدرسه سرای دانش می...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال شیمی 1 دهم نوبت اول مدرسه سرای دانش

دانلود نمونه سوال شیمی 1 دهم نوبت اول مدرسه سرای دانش
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترم اول شیمی 1 دهم مدرسه سرای دانش + توضیحات: در این فایل نمونه سوال شیمی 1 نوبت اول سال دهم دوره دوم متوسطه مدرسه سرای دانش سعادت آباد همر...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوالات تستی استوکیومتری و ترمودینامیک

دانلود نمونه سوالات تستی استوکیومتری و ترمودینامیک
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات تستی استوکیومتری و ترمودینامیک + توضیحات: این فایل شامل 35 تست در زمینه استوکیومتری و ترمودینامیک در سطح متوسط می باشد. + طراح سوالات: مر...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 3)

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 3)
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری سوم) + توضیحات: این فایل شامل نمونه سوالات درس شیمی 4 سال پیش دانشگاهی در نوبت اول امتحانات مدرسه می‌باشد....
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 2)

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 2)
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری دوم) + توضیحات: این فایل شامل نمونه سوالات درس شیمی 4 سال پیش دانشگاهی در نوبت اول امتحانات مدرسه می‌باشد....
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 1)

دانلود نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری 1)
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ترم اول شیمی 4 پیش دانشگاهی (سری اول) + توضیحات: این فایل شامل نمونه سوالات درس شیمی 4 سال پیش دانشگاهی در نوبت اول امتحانات مدرسه می‌باشد....
بیشتر بخوانید