۲۵ آبان ۹۶

کتاب و جزوه شیمی دبیرستان

دانلود 210 نکته از استوکیومتری، ترمودینامیک و محلول ها

دانلود 210 نکته از استوکیومتری، ترمودینامیک و محلول ها
+ عنوان کتاب: جزوه 210 نکته ای از استوکیومتری، ترمودینامیک و محلول ها + نویسنده(مترجم): مصطفی رستم آبادی + توضیحات: این جزوه شامل 20 تست و 210 نکته بحث شیمی سوم دبیرستان...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه نکات مهم فصل ترکیب های کووالانسی میرزایی

دانلود جزوه نکات مهم فصل ترکیب های کووالانسی میرزایی
+ عنوان کتاب: جزوه نکات مهم فصل ترکیب های کووالانسی میرزایی + نویسنده(مترجم): فرشاد میرزایی + توضیحات: این کتابچه به بررسی و ارائه نکات مهم فصل ترکیب های کووالانسی (مولکو...
بیشتر بخوانید

دانلود واژه نامه شیمی دبیرستان مهندس پویان نظر

دانلود واژه نامه شیمی دبیرستان مهندس پویان نظر
+ عنوان کتاب: واژه نامه شیمی دبیرستان مهندس پویان نظر + نویسنده(مترجم): حامد پویان نظر + توضیحات: این کتاب کم حجم شامل کلمات و مفاهیم مهم و کلیدی شیمی دبیرستان (دیکشنری ش...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه آموزش جدول تناوبی و خواص تناوبی پویان نظر

دانلود جزوه آموزش جدول تناوبی و خواص تناوبی پویان نظر
+ عنوان کتاب: جزوه آموزش جدول تناوبی و خواص تناوبی پویان نظر + نویسنده(مترجم): حامد پویان نظر + توضیحات: این فایل در 61 صفحه به تدریس جامع بحث جدول تناوبی و خواص تناوبی ع...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه شیمی 3 (استوکیومتری، ترمودینامیک، محلول)

دانلود جزوه شیمی 3 (استوکیومتری، ترمودینامیک، محلول)
+ عنوان کتاب: جزوه جامع شیمی سوم دبیرستان (استوکیومتری، ترمودینامیک، محلول) + نویسنده(مترجم): سید طالب موسوی + توضیحات: این جزوه کمیاب در 226 صفحه مباحث موجود در کتاب شیم...
بیشتر بخوانید