۲۸ مرداد ۹۷

کتاب‌ و جزوه

نکاتی درباره عناصر مایع جدول تناوبی در شرایط معمولی و دمای اتاق

نکاتی درباره عناصر مایع جدول تناوبی در شرایط معمولی و دمای اتاق
+ عنوان کتاب: نکاتی درباره عناصر مایع جدول تناوبی در شرایط معمولی و دمای اتاق + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: در این جزوه تمام بحث های مربوط به مایع بودن عناصر جدول ت...
بیشتر بخوانید

نکات تعیین عدد اکسایش اتم ها در مولکول ها و ترکیبات یونی

نکات تعیین عدد اکسایش اتم ها در مولکول ها و ترکیبات یونی
+ عنوان کتاب: نکات تعیین عدد اکسایش اتم ها در مولکول ها و ترکیبات یونی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: در این بخش شیمی پدیا جزوه ای را برای شما عزیزان آماده کرده که ن...
بیشتر بخوانید

فهرست واکنش های شیمی کتاب شیمی سال دهم و توضیحات آنها

فهرست واکنش های شیمی کتاب شیمی سال دهم و توضیحات آنها
+ عنوان کتاب: فهرست واکنش های شیمی کتاب شیمی سال دهم و توضیحات آنها + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: فایل مورد نظر واکنش های شیمیایی را معرفی کرده و به بیان نکات مهم آ...
بیشتر بخوانید

فهرست کامل علائم هشدار دهنده در آزمایشگاه شیمی و معنی آنها

فهرست کامل علائم هشدار دهنده در آزمایشگاه شیمی و معنی آنها
+ عنوان کتاب: فهرست کامل علائم هشدار دهنده در آزمایشگاه شیمی و معنی آنها + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: در این فایل علائم بین المللی ایمنی در آزمایشگاه های شیمی به ط...
بیشتر بخوانید

شناساگرهای اسید و باز کتاب های شیمی دبیرستان و محدوده تغییر رنگ آنها

شناساگرهای اسید و باز کتاب های شیمی دبیرستان و محدوده تغییر رنگ آنها
+ عنوان کتاب: شناساگرهای اسید و باز کتاب های شیمی دبیرستان و محدوده تغییر رنگ آنها + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه شناساگرهای اسید و باز و محدوده تغی...
بیشتر بخوانید

روش کامل نام گذاری یون های تک اتمی و چند اتمی و ترکیبات یونی

روش کامل نام گذاری یون های تک اتمی و چند اتمی و ترکیبات یونی
+ عنوان کتاب: روش کامل نام گذاری یون های تک اتمی و چند اتمی و ترکیبات یونی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: در جزوه ای که برای دانلود در اختیار شما قرار دادیم فرمول نا...
بیشتر بخوانید