۳۱ فروردین ۹۷

کتاب‌ و جزوه

کتاب شیمی تجزیه پارسه جلد دوم نوشته دکتر مجید سلیمانی

کتاب شیمی تجزیه پارسه جلد دوم نوشته دکتر مجید سلیمانی
+ عنوان کتاب: کتاب شیمی تجزیه پارسه جلد دوم نوشته دکتر مجید سلیمانی + نویسنده(مترجم): دکتر مجید سلیمانی + توضیحات: فایل مورد نظر جلد دوم کتاب شیمی تجزیه پارسه را شامل می...
بیشتر بخوانید

کتاب شیمی پیش 2 مبتکران آموزشی، اسید و باز و الکتروشیمی

کتاب شیمی پیش 2 مبتکران آموزشی، اسید و باز و الکتروشیمی
+ عنوان کتاب: کتاب شیمی پیش 2 مبتکران آموزشی، اسید و باز و الکتروشیمی + نویسنده(مترجم): دکتر بازرگانی + توضیحات: برای دانلود کتاب شیمی پیش 2 مبتکران آموزشی نوشته دکتر باز...
بیشتر بخوانید

کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم به زبان انگلیسی

کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): اسمیت + توضیحات: فایلی که برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم ویرایش سوم کتاب شیمی آلی...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب شیمی تجزیه کارشناسی ارشد پارسه جلد اول

دانلود کتاب شیمی تجزیه کارشناسی ارشد پارسه جلد اول
+ عنوان کتاب: کتاب شیمی تجزیه کارشناسی ارشد پارسه جلد اول + نویسنده(مترجم): دکتر مجید سلیمانی + توضیحات: فایل مورد نظر جلد اول کتاب شیمی تجزیه کارشناسی ارشد پارسه را شامل...
بیشتر بخوانید

دانلود خلاصه کتاب نانوشیمی جی بی سرگیف به زبان فارسی

دانلود خلاصه کتاب نانوشیمی جی بی سرگیف به زبان فارسی
+ عنوان کتاب: خلاصه کتاب نانوشیمی جی بی سرگیف به زبان فارسی + نویسنده(مترجم): جی بی سرگیف + توضیحات: فایل مورد نظر خلاصه کتاب نانوشیمی جی بی سرگیف به زبان فارسی است که وح...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه دست نویس ترمودینامیک 1 دانشگاه رشته شیمی

دانلود جزوه دست نویس ترمودینامیک 1 دانشگاه رشته شیمی
+ عنوان کتاب: جزوه دست نویس ترمودینامیک 1 دانشگاه رشته شیمی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه دست نویس ترمودینامیک 1 دانشگاه رشته شیمی روی لینک زیر کلی...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه درس ترمودینامیک موسسه آموزش عالی پارسه

دانلود جزوه درس ترمودینامیک موسسه آموزش عالی پارسه
+ عنوان کتاب: جزوه درس ترمودینامیک موسسه آموزش عالی پارسه + نویسنده(مترجم): دکتر رضا طاهری + توضیحات: فایل مورد نظر جزوه درس ترمودینامیک موسسه آموزش عالی پارسه را شامل می...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه درس ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف

دانلود جزوه درس ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف
+ عنوان کتاب: جزوه درس ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف + نویسنده(مترجم): سیامک کاظم زاده، مهدی کارزار جدی + توضیحات: برای دانلود جزوه درس ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شری...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه خلاصه درس سینتیک و سرعت واکنش ها برای کنکور

دانلود جزوه خلاصه درس سینتیک و سرعت واکنش ها برای کنکور
+ عنوان کتاب: جزوه خلاصه درس سینتیک و سرعت واکنش ها برای کنکور + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: جزوه درس سینتیک و سرعت واکنش ها را برای دانلود در اختیار شما قرار داده...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دکتر وصالی

دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دکتر وصالی
+ عنوان کتاب: جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دکتر وصالی + نویسنده(مترجم): دکتر وصالی + توضیحات: فایلی که برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم جزوه جداسازی و شناسای...
بیشتر بخوانید