۳۱ خرداد ۹۷

کتاب‌ و جزوه

دانلود کتاب شیمی تجزیه هریس ویرایش هشتم به زبان انگلیسی

دانلود کتاب شیمی تجزیه هریس ویرایش هشتم به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: کتاب شیمی تجزیه هریس ویرایش هشتم به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): هریس + توضیحات: ویرایش هشتم کتاب شیمی تجزیه نوشته هریس 892 صفحه دارد و به زبان انگلیسی اس...
بیشتر بخوانید

دانلود حل المسائل کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم (انگلیسی)

دانلود حل المسائل کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم (انگلیسی)
+ عنوان کتاب: حل المسائل کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم (انگلیسی) + نویسنده(مترجم): اسمیت + توضیحات: حل المسائل ویرایش سوم کتاب شیمی عمومی اسمیت را برای دانلود آماده و در...
بیشتر بخوانید

حل المسائل کتاب شیمی آلی هورن بک ویرایش دوم به زبان انگلیسی

حل المسائل کتاب شیمی آلی هورن بک ویرایش دوم به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: حل المسائل کتاب شیمی آلی هورن بک ویرایش دوم به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): هورن بک + توضیحات: حل المسائل ویرایش دوم کتاب شیمی آلی هورن بک را که به زبان ا...
بیشتر بخوانید

جزوه روش های محاسبه انرژی شبکه به زبان انگلیسی

جزوه روش های محاسبه انرژی شبکه به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: جزوه روش های محاسبه انرژی شبکه به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه روش های محاسبه انرژی شبکه روی لینک زیر کلیک کنید. + انتش...
بیشتر بخوانید

جدول کامل انرژی تفکیک پیوند پیوندها در مولکول های مختلف

جدول کامل انرژی تفکیک پیوند پیوندها در مولکول های مختلف
+ عنوان کتاب: جدول کامل انرژی تفکیک پیوند پیوندها در مولکول های مختلف + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه جدول کامل انرژی تفکیک پیوند پیوندها در مولکول ه...
بیشتر بخوانید

مهم ترین خواص تناوبی عناصر جدول تناوبی در یک فایل

مهم ترین خواص تناوبی عناصر جدول تناوبی در یک فایل
+ عنوان کتاب: مهم ترین خواص تناوبی عناصر جدول تناوبی در یک فایل + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: فایلی که برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم جزوه مهم ترین خواص تن...
بیشتر بخوانید

جدول شکل فضایی مولکول ها به همراه زاویه پیوندی تالیف سعید شیری

جدول شکل فضایی مولکول ها به همراه زاویه پیوندی تالیف سعید شیری
+ عنوان کتاب: جدول شکل فضایی مولکول ها به همراه زاویه پیوندی تالیف سعید شیری + نویسنده(مترجم): استاد سعید شیری + توضیحات: برای دانلود جدول شکل فضایی مولکول ها به همراه زا...
بیشتر بخوانید

فهرست کامل نام یون های تک اتمی و چند اتمی و فرمول آنها در یک جزوه

فهرست کامل نام یون های تک اتمی و چند اتمی و فرمول آنها در یک جزوه
+ عنوان کتاب: فهرست کامل نام یون های تک اتمی و چند اتمی و فرمول آنها در یک جزوه + نویسنده(مترجم): استاد سعید شیری + توضیحات: استاد سعید شیری فهرست کامل نام یون های تک اتم...
بیشتر بخوانید

دانلود ویرایش هشتم کتاب شیمی آلی فرانسیس کری و رابرت گیلیانو

دانلود ویرایش هشتم کتاب شیمی آلی فرانسیس کری و رابرت گیلیانو
+ عنوان کتاب: ویرایش هشتم کتاب شیمی آلی فرانسیس کری و رابرت گیلیانو + نویسنده(مترجم): فرانسیس کری، رابرت گیلیانو + توضیحات: برای دانلود ویرایش هشتم کتاب شیمی آلی نوشته فر...
بیشتر بخوانید