۳۱ فروردین ۹۷

نمونه سوال المپیاد شیمی

سوالات ترکیبات یونی المپیادهای شیمی آمریکا

سوالات ترکیبات یونی المپیادهای شیمی آمریکا
+ عنوان نمونه سوال: سوالات ترکیبات یونی المپیادهای شیمی آمریکا + توضیحات: فایل مورد نظر شامل 53 سوال تستی ترکیبات یونی به همراه پاسخنامه میباشد. + طراح سوالات: مرتضی خلین...
بیشتر بخوانید

دانلود پاسخنامه تشریحی مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 27

دانلود پاسخنامه تشریحی مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 27
+ عنوان نمونه سوال: پاسخنامه تشریحی مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 27 + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، پاسخنامه تشریحی مرحله دوم المپیاد شیم...
بیشتر بخوانید

پاسخنامه تشریحی مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 23 سال 92

پاسخنامه تشریحی مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 23 سال 92
+ عنوان نمونه سوال: پاسخنامه تشریحی مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 23 سال 92 + توضیحات: فایل مورد نظر پاسخنامه تشریحی مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 23 سال 92 میباشد. + طراح سو...
بیشتر بخوانید

نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی پیوند کووالانسی

نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی پیوند کووالانسی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی پیوند کووالانسی + توضیحات: فایل مورد نظر شامل 25 سوال تستی پیوند کووالانسی برای مرحله دوم المپیاد شیمی می باشد. + طر...
بیشتر بخوانید

نمونه سوال شیمی آلی مرحله سوم المپیاد شیمی

نمونه سوال شیمی آلی مرحله سوم المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال شیمی آلی مرحله سوم المپیاد شیمی + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوالات شیمی آلی برای مرحله سوم...
بیشتر بخوانید

نمونه سوال استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی

نمونه سوال استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل بیست سوال تستی استوکیومتری برای م...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی،تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی،تستی و تشریحی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی،تستی و تشریحی + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل سوالات تستی و تشریحی مرحله دوم...
بیشتر بخوانید

پاسخنامه تشریحی مرحله اول المپیاد شیمی دوره 27 سال 95

پاسخنامه تشریحی مرحله اول المپیاد شیمی دوره 27 سال 95
+ عنوان نمونه سوال: پاسخنامه تشریحی مرحله اول المپیاد شیمی دوره 27 سال 95 + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، پاسخنامه تشریحی مرحله اول المپ...
بیشتر بخوانید

20 نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی از آیریسک

20 نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی از آیریسک
+ عنوان نمونه سوال: 20 نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی از آیریسک + توضیحات: فایل مورد نظر شامل بیست نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی میباشد. + طراح سوالات: ناشناس + تع...
بیشتر بخوانید