۳۱ خرداد ۹۷

نمونه سوال المپیاد شیمی

سوالات شیمی آلی امتحان فاینال المپیاد شیمی کشوری سال 89

سوالات شیمی آلی امتحان فاینال المپیاد شیمی کشوری سال 89
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی آلی امتحان فاینال المپیاد شیمی کشوری سال 89 + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل سوالات شیمی آلی امتحان...
بیشتر بخوانید

سوالات امتحان میان ترم المپیاد شیمی دوره تابستانه سال 88

سوالات امتحان میان ترم المپیاد شیمی دوره تابستانه سال 88
+ عنوان نمونه سوال: سوالات امتحان میان ترم المپیاد شیمی دوره تابستانه سال 88 + توضیحات: باشگاه دانش پژوهان جوان در سال 88 آزمون میان ترم المپیاد شیمی را که شامل سوالات تس...
بیشتر بخوانید

المپیاد آزمایشی مرحله اول شیمی آیروک با پاسخ تشریحی بهمن ماه 94

المپیاد آزمایشی مرحله اول شیمی آیروک با پاسخ تشریحی بهمن ماه 94
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد آزمایشی مرحله اول شیمی آیروک با پاسخ تشریحی بهمن ماه 94 + توضیحات: در بهمن ماه 94 آیروک آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی که 50 سوال تستی را...
بیشتر بخوانید

المپیاد آزمایشی شیمی مرحله دوم گروه آموزشی دوره مرداد 95

المپیاد آزمایشی شیمی مرحله دوم گروه آموزشی دوره مرداد 95
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد آزمایشی شیمی مرحله دوم گروه آموزشی دوره مرداد 95 + توضیحات: گروه آموزشی دوره آزمون آزمایشی برای مرحله دوم المپیاد شیمی را برگزار کرده است که 4...
بیشتر بخوانید

المپیاد آزمایشی شیمی مرحله دوم گروه آموزشی دوره تیر 95

المپیاد آزمایشی شیمی مرحله دوم گروه آموزشی دوره تیر 95
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد آزمایشی شیمی مرحله دوم گروه آموزشی دوره تیر 95 + توضیحات: گروه آموزشی دوره آزمون آزمایشی برای مرحله دوم المپیاد شیمی را برگزار کرده است که 42...
بیشتر بخوانید

المپیاد آزمایشی شیمی ویژه مرحله دوم آیروک فروردین 94

المپیاد آزمایشی شیمی ویژه مرحله دوم آیروک فروردین 94
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد آزمایشی شیمی ویژه مرحله دوم آیروک فروردین 94 + توضیحات: در فروردین 94 آیروک آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد شیمی که 40 سوال تستی و 5 سوال تشری...
بیشتر بخوانید

آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی آیروک + پاسخنامه تشریحی آذر 94

آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی آیروک + پاسخنامه تشریحی آذر 94
+ عنوان نمونه سوال: آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی آیروک + پاسخنامه تشریحی آذر 94 + توضیحات: در آذر ماه سال 94 آیروک آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی که 47 سوال ت...
بیشتر بخوانید

آزمون المپیاد شیمی مدارس برتر ایران آذرماه سال 94

آزمون المپیاد شیمی مدارس برتر ایران آذرماه سال 94
+ عنوان نمونه سوال: آزمون المپیاد شیمی مدارس برتر ایران آذرماه سال 94 + توضیحات: آزمون شماره 1 مدارس برتر ایران در آذرماه سال 94 با همکاری مجموعه المپیاد متمم برگزار شده...
بیشتر بخوانید

نمونه سوالات قانون اول و دوم ترمودینامیک المپیاد شیمی تالیف سعید شیری

نمونه سوالات قانون اول و دوم ترمودینامیک المپیاد شیمی تالیف سعید شیری
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات قانون اول و دوم ترمودینامیک المپیاد شیمی تالیف سعید شیری + توضیحات: استاد سعید شیری ده سوال تستی و چهار سوال تشریحی از قانون اول و دوم تر...
بیشتر بخوانید

نمونه سوال ریاضی کوانتوم تالیف استاد سعید شیری به زبان فارسی

نمونه سوال ریاضی کوانتوم تالیف استاد سعید شیری به زبان فارسی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال ریاضی کوانتوم تالیف استاد سعید شیری به زبان فارسی + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوالات ریاضی...
بیشتر بخوانید