۰۳ اسفند ۹۶

کتاب و جزوه شیمی دانشگاهی

دانلود جزوه آموزش محاسبه بار موثر هسته به روش اسلیتر

دانلود جزوه آموزش محاسبه بار موثر هسته به روش اسلیتر
+ عنوان کتاب: جزوه آموزش محاسبه بار موثر هسته به روش اسلیتر + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: این کتابچه کوچک به زبان ساده روش محاسبه بار موثر هسته به روش اسلیتر (مشهور...
بیشتر بخوانید

دانلود گزارش کار تهیه نیترو پنتاآمین کبالت (III) کلرید

دانلود گزارش کار تهیه نیترو پنتاآمین کبالت (III) کلرید
+ عنوان کتاب: گزارش کار تهیه نیترو پنتاآمین کبالت (III) کلرید + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: این فایل گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 2 با موضوع تهیه ترکیب تهیه نیترو...
بیشتر بخوانید

دانلود گزارش کار تعیین فرمول کمپلکس با اسپکتروفتومتری

دانلود گزارش کار تعیین فرمول کمپلکس با اسپکتروفتومتری
+ عنوان کتاب: گزارش کار تعیین فرمول یک کمپلکس با اسپکتروفتومتری + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: این فایل گزارش کار آزمایشگاه شیمی با هدف تعیین فرمول یک کمپلکس به روش...
بیشتر بخوانید

دانلود دستورکار آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی

دانلود دستورکار آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی
+ عنوان کتاب: دستورکار آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی دانشگاه شریف + نویسنده(مترجم): دکتر شهربانو رحمان ستایش + توضیحات: این فایل دستورکار آز شیمی فیزیک رشته مهندسی شیم...
بیشتر بخوانید