۲۸ مرداد ۹۷

کتاب و جزوه شیمی دانشگاهی

جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری دانشگاه صنعتی شریف

جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری دانشگاه صنعتی شریف
+ عنوان کتاب: جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری دانشگاه صنعتی شریف + نویسنده(مترجم): دکتر عسگری + توضیحات: برای دانلود جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری روی لینک زیر کلیک کنید....
بیشتر بخوانید

جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن (پاولینگ، مولیکن آلرد روکو) به زبان فارسی

جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن (پاولینگ، مولیکن آلرد روکو) به زبان فارسی
+ عنوان کتاب: جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن (پاولینگ، مولیکن آلرد روکو) به زبان فارسی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن را برای دانلود در...
بیشتر بخوانید

کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیمی آلی ویرایش دوم

کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیمی آلی ویرایش دوم
+ عنوان کتاب: کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیمی آلی ویرایش دوم + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود ویرایش دوم کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیم...
بیشتر بخوانید

کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد به زبان انگلیسی

کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد که 616 صفحه دارد و به زبان...
بیشتر بخوانید

جزوه مرور نکات مهم شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف

جزوه مرور نکات مهم شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف
+ عنوان کتاب: جزوه مرور نکات مهم شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: جزوه مجموعه ای از نکات درس شیمی فیزیک مدرسان شریف را که بر...
بیشتر بخوانید