۳۱ فروردین ۹۷

کتاب و جزوه شیمی دانشگاهی

کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم به زبان انگلیسی

کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): اسمیت + توضیحات: فایلی که برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم ویرایش سوم کتاب شیمی آلی...
بیشتر بخوانید

دانلود خلاصه کتاب نانوشیمی جی بی سرگیف به زبان فارسی

دانلود خلاصه کتاب نانوشیمی جی بی سرگیف به زبان فارسی
+ عنوان کتاب: خلاصه کتاب نانوشیمی جی بی سرگیف به زبان فارسی + نویسنده(مترجم): جی بی سرگیف + توضیحات: فایل مورد نظر خلاصه کتاب نانوشیمی جی بی سرگیف به زبان فارسی است که وح...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه دست نویس ترمودینامیک 1 دانشگاه رشته شیمی

دانلود جزوه دست نویس ترمودینامیک 1 دانشگاه رشته شیمی
+ عنوان کتاب: جزوه دست نویس ترمودینامیک 1 دانشگاه رشته شیمی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه دست نویس ترمودینامیک 1 دانشگاه رشته شیمی روی لینک زیر کلی...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه درس ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف

دانلود جزوه درس ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف
+ عنوان کتاب: جزوه درس ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف + نویسنده(مترجم): سیامک کاظم زاده، مهدی کارزار جدی + توضیحات: برای دانلود جزوه درس ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شری...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دکتر وصالی

دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دکتر وصالی
+ عنوان کتاب: جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دکتر وصالی + نویسنده(مترجم): دکتر وصالی + توضیحات: فایلی که برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم جزوه جداسازی و شناسای...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه بیوشیمی فصل پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها

دانلود جزوه بیوشیمی فصل پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها
+ عنوان کتاب: جزوه بیوشیمی فصل پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود دانلود جزوه بیوشیمی فصل پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها روی لینک زی...
بیشتر بخوانید

دانلود تکست بوک شیمی معدنی وگل ویرایش پنجم (انگلیسی)

دانلود تکست بوک شیمی معدنی وگل ویرایش پنجم (انگلیسی)
+ عنوان کتاب: تکست بوک شیمی معدنی وگل ویرایش پنجم (انگلیسی) + نویسنده(مترجم): وگل + توضیحات: ویرایش پنجم تکست بوک شیمی معدنی وگل را برای دانلود در اختیار شما قرار داده ای...
بیشتر بخوانید

اسلاید فصل ترمودینامیک و تعادل شیمیایی کتاب مورتیمر

اسلاید فصل ترمودینامیک و تعادل شیمیایی کتاب مورتیمر
+ عنوان کتاب: اسلاید فصل ترمودینامیک و تعادل شیمیایی کتاب مورتیمر (فارسی) + نویسنده(مترجم): مورتیمر + توضیحات: برای دانلود اسلاید فصل ترمودینامیک و تعادل شیمیایی کتاب مور...
بیشتر بخوانید

اسلاید کتاب شیمی تجزیه دستگاهی کریستین (فارسی)

اسلاید کتاب شیمی تجزیه دستگاهی کریستین (فارسی)
+ عنوان کتاب: اسلاید کتاب شیمی تجزیه دستگاهی کریستین (فارسی) + نویسنده(مترجم): کریستین + توضیحات: برای دانلود اسلاید کتاب شیمی تجزیه دستگاهی نوشته کریستین روی لینک زیر کل...
بیشتر بخوانید

اسلایدکتاب شیمی تجزیه دستگاهی 1 و 2 دکتر میرشکرایی

اسلایدکتاب شیمی تجزیه دستگاهی 1 و 2 دکتر میرشکرایی
+ عنوان کتاب: اسلاید کتاب شیمی تجزیه دستگاهی 1 و 2 دکتر میرشکرایی + نویسنده(مترجم): دکتر میرشکرایی + توضیحات: برای دانلود اسلایدکتاب شیمی تجزیه دستگاهی 1 و 2 نوشته دکتر م...
بیشتر بخوانید