۲۹ مهر ۹۷

کتاب و جزوه المپیاد شیمی

معرفی تعداد ایزومرهای فضایی در ساختار هشت وجهی ایمان فروغمند

معرفی تعداد ایزومرهای فضایی در ساختار هشت وجهی ایمان فروغمند
+ عنوان کتاب: معرفی تعداد ایزومرهای فضایی در ساختار هشت وجهی ایمان فروغمند + نویسنده(مترجم): ایمان فروغمند + توضیحات: برای دانلود جزوه معرفی تعداد ایزومرهای فضایی در ساخت...
بیشتر بخوانید

ساختارهای بلوری مکعبی ساده، مرکز پر و مرکز وجوه پر و نکات آنها

ساختارهای بلوری مکعبی ساده، مرکز پر و مرکز وجوه پر و نکات آنها
+ عنوان کتاب: ساختارهای بلوری مکعبی ساده، مرکز پر و مرکز وجوه پر و نکات آنها + نویسنده(مترجم): ایمان فروغمند + توضیحات: ساختار بلوری به ساختار و جهت‌گیری اتم‌ها، یون‌ها،...
بیشتر بخوانید

منابع مطالعاتی المپیاد شیمی مرحله سوم (دوره 40 نفر) سهیل خلجی

منابع مطالعاتی المپیاد شیمی مرحله سوم (دوره 40 نفر) سهیل خلجی
+ عنوان کتاب: منابع مطالعاتی المپیاد شیمی مرحله سوم (دوره 40 نفر) سهیل خلجی + نویسنده(مترجم): سهیل خلجی + توضیحات: سهیل خلجی منابع مطالعاتی مرحله سوم المپیاد شیمی را تنظی...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه ساختار ماده مهندس شاهی برای المپیاد شیمی

دانلود جزوه ساختار ماده مهندس شاهی برای المپیاد شیمی
+ عنوان کتاب: دانلود جزوه ساختار ماده مهندس شاهی برای المپیاد شیمی + نویسنده(مترجم): مهندس شاهی + توضیحات: جزوه 69 صفحه ای که توسط مهندس شاهی تألیف شده است، پیوند یونی و...
بیشتر بخوانید

سرفصل های شیمی معدنی و شیمی عمومی دوره 40 نفر المپیاد شیمی

سرفصل های شیمی معدنی و شیمی عمومی دوره 40 نفر المپیاد شیمی
+ عنوان کتاب: سرفصل های شیمی معدنی و شیمی عمومی دوره 40 نفر المپیاد شیمی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود سرفصل های شیمی معدنی و شیمی عمومی دوره 40 نفر الم...
بیشتر بخوانید

جزوه معرفی اسید و باز، رسوب ها و کمپلکس ها برای المپیاد شیمی مهندس شاهی

جزوه معرفی اسید و باز، رسوب ها و کمپلکس ها برای المپیاد شیمی مهندس شاهی
+ عنوان کتاب: جزوه معرفی اسید و باز، رسوب ها و کمپلکس ها برای المپیاد شیمی مهندس شاهی + نویسنده(مترجم): مهندس شاهی + توضیحات: جزوه ای که برای دانلود در اختیار شما قرار دا...
بیشتر بخوانید