۱۰ اسفند ۰۲

کتاب و جزوه المپیاد شیمی

جزوه مرحله اول المپیاد شیمی رایگان تالیف علیرضا جوانمردی

جزوه مرحله اول المپیاد شیمی رایگان تالیف علیرضا جوانمردی
+ عنوان کتاب: جزوه مرحله اول المپیاد شیمی + نویسنده(مترجم): علیرضا جوانمردی + توضیحات: آقای علیرضا جوانمردی یک جزوه جامع المپیاد شیمی ویژه مرحله اول نظام جدید تالیف کرده...
بیشتر بخوانید

رتبه مدارس در المپیادهای علمی دانش آموزی کشوری سال 97-96

رتبه مدارس در المپیادهای علمی دانش آموزی کشوری سال 97-96
+ عنوان کتاب: رتبه مدارس در المپیادهای علمی دانش آموزی کشوری سال 97-96 + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: در این پی دی اف رتبه مدارس در المپیادهای علمی دانش آموزی کشوری...
بیشتر بخوانید

روش محاسبه عدد اکسایش به زبان فارسی و کاملا رایگان

روش محاسبه عدد اکسایش به زبان فارسی و کاملا رایگان
+ عنوان کتاب: روش محاسبه عدد اکسایش به زبان فارسی و کاملا رایگان + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه روش محاسبه عدد اکسایش به زبان فارسی و کاملا رایگان ر...
بیشتر بخوانید

فهرست نتایج و پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 26 سال 95

فهرست نتایج و پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 26 سال 95
+ عنوان کتاب: فهرست نتایج و پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد شیمی دوره 26 سال 95 + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود فهرست نتایج و پذیرفته شدگان مرحله دوم المپ...
بیشتر بخوانید

معرفی تعداد ایزومرهای فضایی در ساختار هشت وجهی ایمان فروغمند

معرفی تعداد ایزومرهای فضایی در ساختار هشت وجهی ایمان فروغمند
+ عنوان کتاب: معرفی تعداد ایزومرهای فضایی در ساختار هشت وجهی ایمان فروغمند + نویسنده(مترجم): ایمان فروغمند + توضیحات: برای دانلود جزوه معرفی تعداد ایزومرهای فضایی در ساخت...
بیشتر بخوانید

ساختارهای بلوری مکعبی ساده، مرکز پر و مرکز وجوه پر و نکات آنها

ساختارهای بلوری مکعبی ساده، مرکز پر و مرکز وجوه پر و نکات آنها
+ عنوان کتاب: ساختارهای بلوری مکعبی ساده، مرکز پر و مرکز وجوه پر و نکات آنها + نویسنده(مترجم): ایمان فروغمند + توضیحات: ساختار بلوری به ساختار و جهت‌گیری اتم‌ها، یون‌ها،...
بیشتر بخوانید

منابع مطالعاتی المپیاد شیمی مرحله سوم (دوره 40 نفر) سهیل خلجی

منابع مطالعاتی المپیاد شیمی مرحله سوم (دوره 40 نفر) سهیل خلجی
+ عنوان کتاب: منابع مطالعاتی المپیاد شیمی مرحله سوم (دوره 40 نفر) سهیل خلجی + نویسنده(مترجم): سهیل خلجی + توضیحات: سهیل خلجی منابع مطالعاتی مرحله سوم المپیاد شیمی را تنظی...
بیشتر بخوانید
شرکت در کلاس برندۀ مدال طلای المپیاد شیمی کشوری ۰۹۳۳۷۷۸۳۰۲۰