۲۹ مهر ۹۷

دانشنامه

موج چیست؟

موج چیست؟
+ عنوان فایل آموزشی: موج چیست؟ + توضیحات: ارتعاش و نوسانی که اغلب حامل انرژی بوده و در فضا یا فضازمان منتشر می‌شود را «موج» می‌گویند. در فایلی که برای شما عزیزان آماده کر...
بیشتر بخوانید

روش محاسبه شعاع و انرژی مدارهای اتم ها در نظریه بور

روش محاسبه شعاع و انرژی مدارهای اتم ها در نظریه بور
+ عنوان فایل آموزشی: روش محاسبه شعاع و انرژی مدارهای اتم ها در نظریه بور + توضیحات: در این فایل روش محاسبه شعاع و انرژی مدارهای اتم ها در نظریه بور به طور کامل توضیح داده...
بیشتر بخوانید

رابطه بین فرکانس و طول موج و انرژی یک موج الکترومغناطیس (نور)

رابطه بین فرکانس و طول موج و انرژی یک موج الکترومغناطیس (نور)
+ عنوان فایل آموزشی: رابطه بین فرکانس و طول موج و انرژی یک موج الکترومغناطیس (نور) + توضیحات: در این فایل رابطه بین فرکانس و طول موج و انرژی یک موج الکترومغناطیس (نور) بر...
بیشتر بخوانید

جسم سیاه و تابش جسم سیاه در مکانیک کوانتومی به چه معناست؟

جسم سیاه و تابش جسم سیاه در مکانیک کوانتومی به چه معناست؟
+ عنوان فایل آموزشی: جسم سیاه و تابش جسم سیاه در مکانیک کوانتومی به چه معناست؟ + توضیحات: فایل مورد نظری را که برای شما علاقه مندان آماده کردیم به این بحث پرداخته است که...
بیشتر بخوانید