۲۸ مرداد ۹۷

دانشنامه

واکنش های گرماگیر و گرماده و هر چیزی که لازم است درباره آنها بدانید

واکنش های گرماگیر و گرماده و هر چیزی که لازم است درباره آنها بدانید
+ عنوان فایل آموزشی: واکنش های گرماگیر و گرماده و هر چیزی که لازم است درباره آنها بدانید + توضیحات: واکنش های گرماگیر و گرماده و هر چیزی که لازم است درباره آنها بدانید را...
بیشتر بخوانید

نمودارهای اوربیتال مولکولی مولکول های مختلف چطور رسم می شود؟

نمودارهای اوربیتال مولکولی مولکول های مختلف چطور رسم می شود؟
+ عنوان فایل آموزشی: نمودارهای اوربیتال مولکولی مولکول های مختلف چطور رسم می شود؟ + توضیحات: فایل مورد نظری را که برای شما علاقه مندان آماده کردیم به این بحث پرداخته است...
بیشتر بخوانید

نمودار اوربیتال مولکولی برای عناصری که از دو اتم مختلف تشکیل شده اند

نمودار اوربیتال مولکولی برای عناصری که از دو اتم مختلف تشکیل شده اند
+ عنوان فایل آموزشی: نمودار اوربیتال مولکولی برای عناصری که از دو اتم مختلف تشکیل شده اند + توضیحات: در این فایل نمودار اوربیتال مولکولی برای عناصری که از دو اتم مختلف تش...
بیشتر بخوانید

نحوه تشکیل پیوند پای بین اوربیتال های p از دید نظریه اوربیتال مولکولی

نحوه تشکیل پیوند پای بین اوربیتال های p از دید نظریه اوربیتال مولکولی
+ عنوان فایل آموزشی: نحوه تشکیل پیوند پای بین اوربیتال های p از دید نظریه اوربیتال مولکولی + توضیحات: در این فایل نحوه تشکیل پیوند پای بین اوربیتال های p از دید نظریه اور...
بیشتر بخوانید

دیاگرام (نمودار) های اوربیتال مولکولی در عناصر تناوب دوم جدول تناوبی

دیاگرام (نمودار) های اوربیتال مولکولی در عناصر تناوب دوم جدول تناوبی
+ عنوان فایل آموزشی: دیاگرام (نمودار) های اوربیتال مولکولی در عناصر تناوب دوم جدول تناوبی + توضیحات: در این فایل دیاگرام های اوربیتال مولکولی در عناصر تناوب دوم جدول تناو...
بیشتر بخوانید

تغییرات آنتالپی برای فرایندهای فیزیکی چگونه است؟

تغییرات آنتالپی برای فرایندهای فیزیکی چگونه است؟
+ عنوان فایل آموزشی: تغییرات آنتالپی برای فرایندهای فیزیکی چگونه است؟ + توضیحات: در میان انواع تغيير آنتالپي ها، فرآيند هاي مربوط به تغيير حالت فيزيكي مواد از همه متداول...
بیشتر بخوانید

تعریف دما و روش تبدیل دماهای سانتی گراد، کلوین و فارنهایت به یکدیگر

تعریف دما و روش تبدیل دماهای سانتی گراد، کلوین و فارنهایت به یکدیگر
+ عنوان فایل آموزشی: تعریف دما و روش تبدیل دماهای سانتی گراد، کلوین و فارنهایت به یکدیگر + توضیحات: فایل مورد نظری را که برای شما علاقه مندان آماده کردیم دما را تعریف میک...
بیشتر بخوانید

تداخل سازنده و مخرب امواج در نظریه اوربیتال مولکولی

تداخل سازنده و مخرب امواج در نظریه اوربیتال مولکولی
+ عنوان فایل آموزشی: تداخل سازنده و مخرب امواج در نظریه اوربیتال مولکولی + توضیحات: توضیحات کامل درباره بحث تداخل سازنده و مخرب امواج در نظریه اوربیتال مولکولی در این پی...
بیشتر بخوانید