۰۳ اسفند ۹۶

نمونه سوال اسید و باز المپیاد شیمی مهندس شاهی

نمونه سوال اسید و باز المپیاد شیمی مهندس شاهی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال اسید و باز المپیاد شیمی مهندس شاهی + توضیحات: مهندس شاهی هفت سوال تشریحی شیمی تجزیه را طراحی کردند که در اختیار شما علاقه مندان به المپیاد...
بیشتر بخوانید

نمونه سوال اسید و باز مرحله دوم المپیاد شیمی مهندس شاهی

نمونه سوال اسید و باز مرحله دوم المپیاد شیمی مهندس شاهی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال اسید و باز مرحله دوم المپیاد شیمی مهندس شاهی + توضیحات: فایل شامل هفت سوال تشریحی اسید و باز، و بدون پاسخنامه می باشد.در مردادماه سال نود و...
بیشتر بخوانید

نمونه سوال تعادل شیمیایی المپیاد شیمی مهندس میرشی

نمونه سوال تعادل شیمیایی المپیاد شیمی مهندس میرشی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال تعادل شیمیایی المپیاد شیمی مهندس میرشی + توضیحات: این فایل که توسط مهندس میرشی گردآوری شده، بیست سوال تستی تعادل شیمیایی را شامل می شود. +...
بیشتر بخوانید

سوالات سینتیک شیمیایی مرحله اول و دوم المپیاد شیمی

سوالات سینتیک شیمیایی مرحله اول و دوم المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: سوالات سینتیک شیمیایی مرحله اول و دوم المپیاد شیمی + توضیحات: فایل مورد نظر شامل بیست سوال تستی سینتیک شیمیایی به همراه پاسخنامه می باشد. + طراح سوالا...
بیشتر بخوانید