۰۲ تیر ۹۷

نمونه سوالات المپیاد آزمایشی شیمی زمانی نسب بهمن ماه 94

نمونه سوالات المپیاد آزمایشی شیمی زمانی نسب بهمن ماه 94
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات المپیاد آزمایشی شیمی زمانی نسب بهمن ماه 94 + توضیحات: استاد حسین زمانی نسب در بهمن ماه 94 المپیاد آزمایشی شیمی را طراحی کردند که 23 سوال...
بیشتر بخوانید

نمونه سوال تابع موج و ذره در جعبه کوانتوم به زبان فارسی سعید شیری

نمونه سوال تابع موج و ذره در جعبه کوانتوم به زبان فارسی سعید شیری
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال تابع موج و ذره در جعبه کوانتوم به زبان فارسی سعید شیری + توضیحات: استاد سعید شیری نمونه سوالاتی از تابع موج و ذره در جعبه کوانتوم را طراحی...
بیشتر بخوانید

سوالات فصل سنتز پلیمرها کتاب شیمی آلی وید + پاسخ تشریحی

سوالات فصل سنتز پلیمرها کتاب شیمی آلی وید + پاسخ تشریحی
+ عنوان نمونه سوال: سوالات فصل سنتز پلیمرها کتاب شیمی آلی وید + پاسخ تشریحی + توضیحات: سوالات فصل سنتز پلیمرها از کتاب شیمی آلی وید را برای شما آماده کردیم.سوالات دارای پ...
بیشتر بخوانید

سوالات فصل سنتز پلیمرها کتاب شیمی آلی اسمیت + پاسخ تشریحی

سوالات فصل سنتز پلیمرها کتاب شیمی آلی اسمیت + پاسخ تشریحی
+ عنوان نمونه سوال: سوالات فصل سنتز پلیمرها کتاب شیمی آلی اسمیت + پاسخ تشریحی + توضیحات: سوالات فصل سنتز پلیمرها از کتاب شیمی آلی اسمیت را برای شما آماده کردیم.سوالات دار...
بیشتر بخوانید

سوالات شیمی آلی امتحان فاینال المپیاد شیمی کشوری سال 89

سوالات شیمی آلی امتحان فاینال المپیاد شیمی کشوری سال 89
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی آلی امتحان فاینال المپیاد شیمی کشوری سال 89 + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل سوالات شیمی آلی امتحان...
بیشتر بخوانید

سوالات سینتیک کنکور قلم چی (کانون) در سه سال اخیر دکتر مرادی

سوالات سینتیک کنکور قلم چی (کانون) در سه سال اخیر دکتر مرادی
+ عنوان نمونه سوال: سوالات سینتیک کنکور قلم چی (کانون) در سه سال اخیر دکتر مرادی + توضیحات: دکتر مرادی نمونه سوالات سینتیک کنکور 3 سال اخیر قلم چی را جمع آوری کرده و شیمی...
بیشتر بخوانید

سوالات امتحان میان ترم المپیاد شیمی دوره تابستانه سال 88

سوالات امتحان میان ترم المپیاد شیمی دوره تابستانه سال 88
+ عنوان نمونه سوال: سوالات امتحان میان ترم المپیاد شیمی دوره تابستانه سال 88 + توضیحات: باشگاه دانش پژوهان جوان در سال 88 آزمون میان ترم المپیاد شیمی را که شامل سوالات تس...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب شیمی تجزیه هریس ویرایش هشتم به زبان انگلیسی

دانلود کتاب شیمی تجزیه هریس ویرایش هشتم به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: کتاب شیمی تجزیه هریس ویرایش هشتم به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): هریس + توضیحات: ویرایش هشتم کتاب شیمی تجزیه نوشته هریس 892 صفحه دارد و به زبان انگلیسی اس...
بیشتر بخوانید

دانلود حل المسائل کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم (انگلیسی)

دانلود حل المسائل کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم (انگلیسی)
+ عنوان کتاب: حل المسائل کتاب شیمی آلی اسمیت ویرایش سوم (انگلیسی) + نویسنده(مترجم): اسمیت + توضیحات: حل المسائل ویرایش سوم کتاب شیمی عمومی اسمیت را برای دانلود آماده و در...
بیشتر بخوانید