۲۷ فروردین ۰۳

نمونه سوال شیمی کنکور
شرکت در کلاس برندۀ مدال طلای المپیاد شیمی کشوری ۰۹۳۳۷۷۸۳۰۲۰