۰۴ تیر ۹۸

کتاب و جزوه شیمی کنکور

جزوه کامل ترمودینامیک و ترموشیمی (گرماشیمی) برای کنکور سراسری

جزوه کامل ترمودینامیک و ترموشیمی (گرماشیمی) برای کنکور سراسری
+ عنوان کتاب: جزوه کامل ترمودینامیک و ترموشیمی (گرماشیمی) برای کنکور سراسری + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: در این جزوه مبحث ترمودینامیک و ترموشیمی به اختصار توضیح دا...
بیشتر بخوانید

جزوه کامل ترمودینامیک شیمی دبیرستان رایگان ویژه کنکور سراسری

جزوه کامل ترمودینامیک شیمی دبیرستان رایگان ویژه کنکور سراسری
+ عنوان کتاب: جزوه کامل ترمودینامیک شیمی دبیرستان رایگان ویژه کنکور سراسری + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه کامل ترمودینامیک شیمی دبیرستان روی لینک زی...
بیشتر بخوانید

جزوه تکمیلی شیمی اسید و باز کنکور استاد حسن عیسی زاده

جزوه تکمیلی شیمی اسید و باز کنکور استاد حسن عیسی زاده
+ عنوان کتاب: جزوه تکمیلی شیمی اسید و باز کنکور استاد حسن عیسی زاده + نویسنده(مترجم): استاد حسن عیسی زاده + توضیحات: برای دانلود جزوه تکمیلی شیمی اسید و باز کنکور نوشته ا...
بیشتر بخوانید