۲۹ شهریور ۹۷

دانلود نمونه سوالات سینتیک شیمیایی مرحله اول المپیاد شیمی

دانلود نمونه سوالات سینتیک شیمیایی مرحله اول المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات سینتیک شیمیایی مرحله اول المپیاد شیمی + توضیحات: مهندس مسکاران و میرشی 41 نمونه سوال سینتیک شیمیایی را برای مرحله اول المپیاد شیمی جمع آو...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوالات الکتروشیمی مرحله اول المپیاد دانش آموزی شیمی

دانلود نمونه سوالات الکتروشیمی مرحله اول المپیاد دانش آموزی شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات الکتروشیمی مرحله اول المپیاد دانش آموزی شیمی + توضیحات: این فایل که توسط مهندس مسکاران و میرشی گردآوری شده، 77سوال تستی الکتروشیمی را برا...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوالات اسید و باز مرحله اول المپیاد دانش آموزی شیمی

دانلود نمونه سوالات اسید و باز مرحله اول المپیاد دانش آموزی شیمی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات اسید و باز مرحله اول المپیاد دانش آموزی شیمی + توضیحات: فایل شامل 94 سوال تستی اسید و باز، و بدون پاسخنامه می باشد، توسط مهندس مسکاران و...
بیشتر بخوانید

دانلود سوالات دوره انتخابی المپیاد شیمی نیوزیلند سال 2006 (انگلیسی)

دانلود سوالات دوره انتخابی المپیاد شیمی نیوزیلند سال 2006 (انگلیسی)
+ عنوان نمونه سوال: سوالات دوره انتخابی المپیاد شیمی نیوزیلند سال 2006 (انگلیسی) + توضیحات: دوره انتخابی المپیاد شیمی نیوزیلند در سال 2006 سیزده سوال تشریحی را شامل میشود...
بیشتر بخوانید

43 نمونه سوال ترموشیمی (گرماشیمی) به زبان انگلیسی + پاسخنامه

43 نمونه سوال ترموشیمی (گرماشیمی) به زبان انگلیسی + پاسخنامه
+ عنوان نمونه سوال: 43 نمونه سوال ترموشیمی (گرماشیمی) به زبان انگلیسی + پاسخنامه + توضیحات: چهل و سه سوال تستی ترموشیمی را برای شما آماده کردیم.فایل به زبان انگلیسی است و...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه خلاصه فصل تعادل یونی کتاب سیلبربرگ

دانلود جزوه خلاصه فصل تعادل یونی کتاب سیلبربرگ
+ عنوان کتاب: جزوه خلاصه فصل تعادل یونی کتاب سیلبربرگ + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: جزوه خلاصه فصل تعادل یونی کتاب سیلبربرگ را برای دانلود در اختیار شما قرار داده ا...
بیشتر بخوانید
سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

فهرست وسایل آزمایشگاه شیمی

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی