۲۹ تیر ۹۸

نمونه سوال المپیاد شیمی

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته ششم

سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته ششم
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شیمی تجزیه دوره 40 نفر المپیاد شیمی – هفته ششم + توضیحات: برای دانلود سوالات شیمی تجزیه دوره چهل نفر بر روی لینک زیر کلیک کنید. + طراح سو...
بیشتر بخوانید

مجموعه سوالات تستی و تشریحی شیمی آلی دوره 40 نفر المپیاد شیمی + پاسخنامه

مجموعه سوالات تستی و تشریحی شیمی آلی دوره 40 نفر المپیاد شیمی + پاسخنامه
+ عنوان نمونه سوال: مجموعه سوالات تستی و تشریحی شیمی آلی دوره 40 نفر المپیاد شیمی + پاسخنامه + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل مجموعه...
بیشتر بخوانید

سوالات تشریحی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96

سوالات تشریحی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96
+ عنوان نمونه سوال: سوالات تشریحی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96 + توضیحات: سوالات تشریحی شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی سال 96 را برای شما علاقه...
بیشتر بخوانید

سوالات تستی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96

سوالات تستی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96
+ عنوان نمونه سوال: سوالات تستی آزمون شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی chem lab سال 96 + توضیحات: سوالات چهارگزینه ای شبیه ساز مرحله دوم المپیاد شیمی سال 96 را برای شما عل...
بیشتر بخوانید

سوالات آماده سازی المپیاد جهانی شیمی گرجستان سال 2016

سوالات آماده سازی المپیاد جهانی شیمی گرجستان سال 2016
+ عنوان نمونه سوال: سوالات آماده سازی المپیاد جهانی شیمی گرجستان سال 2016 + توضیحات: پی دی افی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل سوالات آماده سازی الم...
بیشتر بخوانید

سوالات المپیاد ملی شیمی آمریکا سال 2016 + پاسخنامه

سوالات المپیاد ملی شیمی آمریکا سال 2016 + پاسخنامه
+ عنوان نمونه سوال: سوالات المپیاد ملی شیمی آمریکا سال 2016 + پاسخنامه + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل سوالات المپیاد ملی شیمی آمری...
بیشتر بخوانید

آزمون جامع ترموشیمی برای المپیاد شیمی به زبان انگلیسی + پاسخنامه

آزمون جامع ترموشیمی برای المپیاد شیمی به زبان انگلیسی + پاسخنامه
+ عنوان نمونه سوال: آزمون جامع ترموشیمی برای المپیاد شیمی به زبان انگلیسی + پاسخنامه + توضیحات: آزمونی که برای شما عزیزان آماده کردیم شامل سوالات ترموشیمی برای المپیاد شی...
بیشتر بخوانید

آزمون 60 تستی سینتیک شیمیایی المپیاد شیمی + پاسخنامه

آزمون 60 تستی سینتیک شیمیایی المپیاد شیمی + پاسخنامه
+ عنوان نمونه سوال: آزمون 60 تستی سینتیک شیمیایی المپیاد شیمی + پاسخنامه + توضیحات: آزمونی که برای شما عزیزان آماده کردیم شامل شصت تست از مبحث سینتیک است که پاسخنامه آن د...
بیشتر بخوانید