۲۹ تیر ۹۸

نمونه سوال المپیاد شیمی

نمونه سوالات استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی خادم صداقت

نمونه سوالات استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی خادم صداقت
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی خادم صداقت + توضیحات: حسین خادم صداقت بیست سوال تستی استوکیومتری برای مرحله دوم المپیاد شیمی را طراحی...
بیشتر بخوانید

نمونه سوالات شیمی معدنی دوره 40 نفر المپیاد شیمی زهره وند

نمونه سوالات شیمی معدنی دوره 40 نفر المپیاد شیمی زهره وند
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات شیمی معدنی دوره 40 نفر المپیاد شیمی زهره وند + توضیحات: محمدرضا زهره وند 25 سوال تستی شیمی معدنی برای دوره 40 نفر را طراحی کرده که طی این...
بیشتر بخوانید

آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی دی ماه سال 96

آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی دی ماه سال 96
+ عنوان نمونه سوال: آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی دی ماه سال 96 + توضیحات: تعداد زیادی از مدال آوران در المپیاد شیمی آزمونی را جهت آمادگی دانش آموزان در مرحله اول ا...
بیشتر بخوانید

20 نمونه سوال جدول تناوبی و ترکیبات یونی برای المپیاد شیمی

20 نمونه سوال جدول تناوبی و ترکیبات یونی برای المپیاد شیمی
+ عنوان نمونه سوال: 20 نمونه سوال جدول تناوبی و ترکیبات یونی برای المپیاد شیمی + توضیحات: نمونه سوالات تستی جدول تناوبی و ترکیبات یونی را برای شما آماده کردیم. سوالات تست...
بیشتر بخوانید

نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی تشریحی دبیرستان انرژی اتمی اسفند 91

نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی تشریحی دبیرستان انرژی اتمی اسفند 91
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال مرحله دوم المپیاد شیمی تشریحی دبیرستان انرژی اتمی اسفند 91 + توضیحات: در حال حاضر نمونه سوالات تشریحی مرحله دوم المپیاد شیمی را برای شما عل...
بیشتر بخوانید

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی مهر 91

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی مهر 91
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی مهر 91 + توضیحات: مجموعه سوالات تستی و تشریحی شیمی معدنی دوره 40 نفر را که استاد بخشایی برای آزمون...
بیشتر بخوانید

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی شهریور 91

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی شهریور 91
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی شهریور 91 + توضیحات: سوالات تشریحی شیمی معدنی دوره 40 نفر را که استاد بخشایی برای آزمون آزمایشی الم...
بیشتر بخوانید

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی اسفند 91

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی اسفند 91
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی اسفند 91 + توضیحات: سوالات تشریحی درس شیمی معدنی دوره 40 نفر را که استاد بخشایی برای آزمون آزمایشی...
بیشتر بخوانید

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی آبان 91

المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی آبان 91
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد شیمی آزمایشی دوره 40 نفر شیمی معدنی بخشایی آبان 91 + توضیحات: مجموعه سوالات تستی و تشریحی درس شیمی معدنی دوره 40 نفر را که استاد بخشایی برای آ...
بیشتر بخوانید

آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری مهر 91

آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری مهر 91
+ عنوان نمونه سوال: آزمون آزمایشی المپیاد شیمی درس شیمی آلی دوره 40 نفر آقایاری مهر 91 + توضیحات: شش سوال تشریحی درس شیمی آلی دوره 40 نفر را که استاد آقایاری برای آزمون آ...
بیشتر بخوانید