۲۹ تیر ۹۸

نمونه سوال المپیاد شیمی

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 4 شیمی 1

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 4 شیمی 1
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 4 شیمی 1 + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) مرحله اول المپیاد شیمی از دوره 14 تا دوره...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 3 شیمی 1

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 3 شیمی 1
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 3 شیمی 1 + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) مرحله اول المپیاد شیمی از دوره 14 تا دوره...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 2 شیمی 1

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 2 شیمی 1
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 2 شیمی 1 + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) مرحله اول المپیاد شیمی از دوره 14 تا دوره...
بیشتر بخوانید

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 1 شیمی 1

دانلود نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 1 شیمی 1
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال مرحله اول المپیاد شیمی بخش 1 شیمی 1 + توضیحات: این فایل شامل سوالات طبقه بندی شده (تفکیک موضوعی) مرحله اول المپیاد شیمی از دوره 14 تا دوره...
بیشتر بخوانید