۲۱ آبان ۹۷

نمونه سوال المپیاد شیمی

نمونه سوال دوره 40 نفر المپیاد شیمی به زبان فارسی

نمونه سوال دوره 40 نفر المپیاد شیمی به زبان فارسی
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوال دوره 40 نفر المپیاد شیمی به زبان فارسی + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل نمونه سوال دوره 40 نفر المپیا...
بیشتر بخوانید

پاسخنامه تشریحی مرحله اول دوره 28 المپیاد شیمی دانش آموزی

پاسخنامه تشریحی مرحله اول دوره 28 المپیاد شیمی دانش آموزی
+ عنوان نمونه سوال: پاسخنامه تشریحی مرحله اول دوره 28 المپیاد شیمی دانش آموزی + توضیحات: پاسخنامه تشریحی سوالات مرحله اول المپیاد شیمی (دوره بیست و هشتم) را طی این پی دی...
بیشتر بخوانید

سوالات مسابقات آزمایشگاهی شیمی استانی قزوین – کتبی اردیبهشت 96

سوالات مسابقات آزمایشگاهی شیمی استانی قزوین – کتبی اردیبهشت 96
+ عنوان نمونه سوال: سوالات مسابقات آزمایشگاهی شیمی استانی قزوین – کتبی اردیبهشت 96 + توضیحات: برای دانلود سوالات مسابقات آزمایشگاهی شیمی استانی قزوین-کتبی (اردیبهشت...
بیشتر بخوانید

سوالات مسابقات آزمایشگاهی شیمی استانی قزوین – عملی اردیبهشت 96

سوالات مسابقات آزمایشگاهی شیمی استانی قزوین – عملی اردیبهشت 96
+ عنوان نمونه سوال: سوالات مسابقات آزمایشگاهی شیمی استانی قزوین – عملی اردیبهشت 96 + توضیحات: برای دانلود سوالات مسابقات آزمایشگاهی شیمی استانی قزوین-عملی (اردیبهشت...
بیشتر بخوانید

سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی کشوری یازدهم – سال 97

سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی کشوری یازدهم – سال 97
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی کشوری یازدهم – سال 97 + توضیحات: برای دانلود سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی کشوری ی...
بیشتر بخوانید

سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی کشوری دهم – سال 97

سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی کشوری دهم – سال 97
+ عنوان نمونه سوال: سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی کشوری دهم – سال 97 + توضیحات: برای دانلود سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی کشوری دهم...
بیشتر بخوانید

المپیاد آزمایشی شبیه ساز مرحله اول المپیاد شیمی گروه آموزشی دوره مرداد 95

المپیاد آزمایشی شبیه ساز مرحله اول المپیاد شیمی گروه آموزشی دوره مرداد 95
+ عنوان نمونه سوال: المپیاد آزمایشی شبیه ساز مرحله اول المپیاد شیمی گروه آموزشی دوره مرداد 95 + توضیحات: این آزمون شامل چهل و پنج سوال تستی المپیاد آزمایشی شیمی است که تو...
بیشتر بخوانید

نمونه سوالات استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی خادم صداقت

نمونه سوالات استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی خادم صداقت
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی خادم صداقت + توضیحات: حسین خادم صداقت بیست سوال تستی استوکیومتری برای مرحله دوم المپیاد شیمی را طراحی...
بیشتر بخوانید

نمونه سوالات شیمی معدنی دوره 40 نفر المپیاد شیمی زهره وند

نمونه سوالات شیمی معدنی دوره 40 نفر المپیاد شیمی زهره وند
+ عنوان نمونه سوال: نمونه سوالات شیمی معدنی دوره 40 نفر المپیاد شیمی زهره وند + توضیحات: محمدرضا زهره وند 25 سوال تستی شیمی معدنی برای دوره 40 نفر را طراحی کرده که طی این...
بیشتر بخوانید

آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی دی ماه سال 96

آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی دی ماه سال 96
+ عنوان نمونه سوال: آزمون آمادگی مرحله اول المپیاد شیمی دی ماه سال 96 + توضیحات: تعداد زیادی از مدال آوران در المپیاد شیمی آزمونی را جهت آمادگی دانش آموزان در مرحله اول ا...
بیشتر بخوانید