۰۹ مرداد ۰۰

مقالات مشاوره درس شیمی

چگونه شیمی کنکور را بخوانیم؟ سعید نوری مدرس المپیاد شیمی

چگونه شیمی کنکور را بخوانیم؟ سعید نوری مدرس المپیاد شیمی
به طور کلی مباحث شیمی را به ۳ دسته تقسیم بندی میکنیم : ۱. مباحث حفظی ۲. مباحث مفهومی ۳. مسائل برای شروع باید این نکته را بدانید که کتاب درسی مهمترین منبع مطالعه شماست. به...
بیشتر بخوانید