۲۸ مرداد ۹۸

کتاب و جزوه شیمی دانشگاهی

کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد به زبان انگلیسی

کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد که 616 صفحه دارد و به زبان...
بیشتر بخوانید

جزوه مرور نکات مهم شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف

جزوه مرور نکات مهم شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف
+ عنوان کتاب: جزوه مرور نکات مهم شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: جزوه مجموعه ای از نکات درس شیمی فیزیک مدرسان شریف را که بر...
بیشتر بخوانید

جزوه درس گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت دکتر میرمحسنی

جزوه درس گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت دکتر میرمحسنی
+ عنوان کتاب: جزوه درس گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت دکتر میرمحسنی + نویسنده(مترجم): دکتر میرمحسنی + توضیحات: دکتر میرمحسنی استاد گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی دانشگاه...
بیشتر بخوانید

جزوه درس گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت دکتر میرمحسنی

جزوه درس گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت دکتر میرمحسنی
+ عنوان کتاب: جزوه درس گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت دکتر میرمحسنی + نویسنده(مترجم): دکتر میرمحسنی + توضیحات: دکتر میرمحسنی استاد گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی دانشگاه...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک ویرایش سوم به زبان انگلیسی

دانلود کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک ویرایش سوم به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک ویرایش سوم به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): مورتیمر + توضیحات: ویرایش سوم کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک نوشته مورتیمر را برای د...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب الکتروشیمی مدرن بوکریس ویرایش دوم به زبان انگلیسی

دانلود کتاب الکتروشیمی مدرن بوکریس ویرایش دوم به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: کتاب الکتروشیمی مدرن بوکریس ویرایش دوم به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): بوکریس + توضیحات: ویرایش دوم کتاب الکتروشیمی مدرن تألیف بوکریس را برای شما علاقه من...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1 حسین اختر محققی

دانلود کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1 حسین اختر محققی
+ عنوان کتاب: کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1 حسین اختر محققی + نویسنده(مترجم): استاد حسین اختر محققی + توضیحات: کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1 که توسط استاد حسین اختر محققی نوش...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه شیمی آلی 1 دکتر الهی رشته شیمی دانشگاهی

دانلود جزوه شیمی آلی 1 دکتر الهی رشته شیمی دانشگاهی
+ عنوان کتاب: جزوه شیمی آلی 1 دکتر الهی رشته شیمی دانشگاهی + نویسنده(مترجم): دکتر الهی + توضیحات: جزوه استاد الهی تحت عنوان آموزش شیمی آلی 1، علاوه بر بیان نکات مهم شیمی...
بیشتر بخوانید