۲۸ مرداد ۹۸

کتاب و جزوه شیمی دانشگاهی

روش های تشخیص ترکیبات آلی متداول در شیمی آلی

روش های تشخیص ترکیبات آلی متداول در شیمی آلی
+ عنوان کتاب: روش های تشخیص ترکیبات آلی متداول در شیمی آلی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: در شناسايي تركيبات آلي شيميدان كمتر به يك جسم خالص برخورد مي كند بلكه اكثرا...
بیشتر بخوانید

دانلود حل المسائل کامل کتاب شیمی عمومی پتروچی

دانلود حل المسائل کامل کتاب شیمی عمومی پتروچی
+ عنوان کتاب: دانلود حل المسائل کامل کتاب شیمی عمومی پتروچی + نویسنده(مترجم): پتروچی + توضیحات: برای دانلود حل المسائل کامل کتاب شیمی عمومی پتروچی روی لینک زیر کلیک کنید....
بیشتر بخوانید

جزوه روش های آنالیز مواد تالیف ملیکا ملک آرا Melika Molkara

جزوه روش های آنالیز مواد تالیف ملیکا ملک آرا Melika Molkara
+ عنوان کتاب: جزوه روش های آنالیز مواد تالیف ملیکا ملک آرا + نویسنده(مترجم): ملیکا ملک آرا + توضیحات: برای دانلود جزوه روش های آنالیز مواد تالیف ملیکا ملک آرا روی لینک زی...
بیشتر بخوانید

جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری دانشگاه صنعتی شریف

جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری دانشگاه صنعتی شریف
+ عنوان کتاب: جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری دانشگاه صنعتی شریف + نویسنده(مترجم): دکتر عسگری + توضیحات: برای دانلود جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری روی لینک زیر کلیک کنید....
بیشتر بخوانید

جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن (پاولینگ، مولیکن آلرد روکو) به زبان فارسی

جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن (پاولینگ، مولیکن آلرد روکو) به زبان فارسی
+ عنوان کتاب: جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن (پاولینگ، مولیکن آلرد روکو) به زبان فارسی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن را برای دانلود در...
بیشتر بخوانید

کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیمی آلی ویرایش دوم

کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیمی آلی ویرایش دوم
+ عنوان کتاب: کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیمی آلی ویرایش دوم + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود ویرایش دوم کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیم...
بیشتر بخوانید