۲۶ دی ۹۷

کتاب و جزوه شیمی دانشگاهی

جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری دانشگاه صنعتی شریف

جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری دانشگاه صنعتی شریف
+ عنوان کتاب: جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری دانشگاه صنعتی شریف + نویسنده(مترجم): دکتر عسگری + توضیحات: برای دانلود جزوه درس شیمی فیزیک دکتر عسگری روی لینک زیر کلیک کنید....
بیشتر بخوانید

جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن (پاولینگ، مولیکن آلرد روکو) به زبان فارسی

جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن (پاولینگ، مولیکن آلرد روکو) به زبان فارسی
+ عنوان کتاب: جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن (پاولینگ، مولیکن آلرد روکو) به زبان فارسی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: جزوه الکترونگاتیوی و انواع آن را برای دانلود در...
بیشتر بخوانید

کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیمی آلی ویرایش دوم

کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیمی آلی ویرایش دوم
+ عنوان کتاب: کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیمی آلی ویرایش دوم + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود ویرایش دوم کتاب ایجاد ذهنیت سازنده برای مطالعات شیم...
بیشتر بخوانید

کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد به زبان انگلیسی

کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: کتاب استریوشیمی و تشخيص کايراليته مواد که 616 صفحه دارد و به زبان...
بیشتر بخوانید

جزوه مرور نکات مهم شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف

جزوه مرور نکات مهم شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف
+ عنوان کتاب: جزوه مرور نکات مهم شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: جزوه مجموعه ای از نکات درس شیمی فیزیک مدرسان شریف را که بر...
بیشتر بخوانید

جزوه درس گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت دکتر میرمحسنی

جزوه درس گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت دکتر میرمحسنی
+ عنوان کتاب: جزوه درس گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت دکتر میرمحسنی + نویسنده(مترجم): دکتر میرمحسنی + توضیحات: دکتر میرمحسنی استاد گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی دانشگاه...
بیشتر بخوانید