۲۸ مرداد ۹۸

کتاب و جزوه شیمی دانشگاهی

جزوه شیمی حریق سازمان آتش نشانی شهرداری تهران

جزوه شیمی حریق سازمان آتش نشانی شهرداری تهران
+ عنوان کتاب: جزوه شیمی حریق سازمان آتش نشانی شهرداری تهران + نویسنده(مترجم): ناصر رهبر + توضیحات: برای دانلود جزوه شیمی حریق سازمان آتش نشانی شهرداری تهران نوشته ناصر ره...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب متون شیمی دکتر نظام الدین دانشور

دانلود کتاب متون شیمی دکتر نظام الدین دانشور
+ عنوان کتاب: دانلود کتاب متون شیمی دکتر نظام الدین دانشور + نویسنده(مترجم): دکتر نظام الدین دانشور + توضیحات: جهت دانلود کتاب متون شیمی دکتر نظام الدین دانشور بر روی لین...
بیشتر بخوانید

نظریه دافعه جفت الکترون های لایه ظرفیتی VSEPR در یک فایل

نظریه دافعه جفت الکترون های لایه ظرفیتی VSEPR در یک فایل
+ عنوان کتاب: نظریه دافعه جفت الکترون های لایه ظرفیتی VSEPR در یک فایل + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود نظریه دافعه جفت الکترون های لایه ظرفیتی VSEPR روی ل...
بیشتر بخوانید

دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک لیرد به زبان انگلیسی

دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک لیرد به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک لیرد به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): لیرد + توضیحات: برای دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک لیرد که به زبان انگلیسی است، روی لین...
بیشتر بخوانید

دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک اتکینز ویرایش نهم به زبان انگلیسی

دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک اتکینز ویرایش نهم به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک اتکینز ویرایش نهم به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): اتکینز + توضیحات: برای دانلود ویرایش نهم کتاب شیمی فیزیک اتکینز روی لینک ز...
بیشتر بخوانید