۲۸ مرداد ۹۸

کتاب و جزوه شیمی دبیرستان

جزوه شیمی 2 یازدهم پوشاک نیازی پایان ناپذیر استاد علیرضا زارع

جزوه شیمی 2 یازدهم پوشاک نیازی پایان ناپذیر استاد علیرضا زارع
+ عنوان کتاب: جزوه و نمونه سوالات شیمی یازدهم فصل سوم استاد علیرضا زارع + نویسنده(مترجم): استاد علیرضا زارع + توضیحات: برای دانلود جزوه فصل سوم شیمی یازدهم نوشته استاد عل...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب شیمی تکمیلی استعدادهای درخشان

دانلود کتاب شیمی تکمیلی استعدادهای درخشان
+ عنوان کتاب: دانلود کتاب شیمی تکمیلی استعدادهای درخشان + نویسنده(مترجم): پورجاوید، قربانی + توضیحات: برای دانلود کتاب شیمی تکمیلی استعدادهای درخشان روی لینک زیر کلیک کنی...
بیشتر بخوانید

جزوه تعادل شیمیایی و تست های تعادل شیمی دبیرستان

جزوه تعادل شیمیایی و تست های تعادل شیمی دبیرستان
+ عنوان کتاب: جزوه تعادل شیمیایی و تست های تعادل شیمی دبیرستان + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه تعادل شیمیایی و تست های تعادل شیمی دبیرستان روی لینک ز...
بیشتر بخوانید