۲۸ مرداد ۹۸

کتاب و جزوه شیمی دبیرستان

بررسی ترکیب های شیمیایی کتاب های شیمی دبیرستان

بررسی ترکیب های شیمیایی کتاب های شیمی دبیرستان
+ عنوان کتاب: بررسی ترکیب های شیمیایی کتاب های شیمی دبیرستان + نویسنده(مترجم): رزاقی + توضیحات: در این جزوه چهل صفحه ای تمام ترکیب های شیمیایی شیمی دبیرستان بررسی شده است...
بیشتر بخوانید

روش نوشتن آرایش الکترونی در شیمی یازدهم (جزوه کامل و رایگان)

روش نوشتن آرایش الکترونی در شیمی یازدهم (جزوه کامل و رایگان)
+ عنوان کتاب: روش نوشتن آرایش الکترونی در شیمی یازدهم (جزوه کامل و رایگان) + نویسنده(مترجم): دکتر حمید ذبحی + توضیحات: برای دانلود جزوه کامل و رایگان روش نوشتن آرایش الکت...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه شیمی 2 یازدهم قدر هدایای زمینی را بدانیم

دانلود جزوه شیمی 2 یازدهم قدر هدایای زمینی را بدانیم
+ عنوان کتاب: دانلود جزوه شیمی 2 یازدهم قدر هدایای زمینی را بدانیم + نویسنده(مترجم): سید شرف شرفیان + توضیحات: برای دانلود جزوه شیمی 2 یازدهم (قدر هدایای زمینی را بدانیم)...
بیشتر بخوانید