۰۲ خرداد ۹۸

کتاب و جزوه شیمی دبیرستان

جزوه شیمی یازدهم فصل سوم رایگان و با کیفیت عالی

جزوه شیمی یازدهم فصل سوم رایگان و با کیفیت عالی
+ عنوان کتاب: جزوه شیمی یازدهم فصل سوم رایگان و با کیفیت عالی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه شیمی یازدهم فصل سوم رایگان و با کیفیت عالی روی لینک زیر...
بیشتر بخوانید

بررسی ترکیب های شیمیایی کتاب های شیمی دبیرستان

بررسی ترکیب های شیمیایی کتاب های شیمی دبیرستان
+ عنوان کتاب: بررسی ترکیب های شیمیایی کتاب های شیمی دبیرستان + نویسنده(مترجم): رزاقی + توضیحات: در این جزوه چهل صفحه ای تمام ترکیب های شیمیایی شیمی دبیرستان بررسی شده است...
بیشتر بخوانید

روش نوشتن آرایش الکترونی در شیمی یازدهم (جزوه کامل و رایگان)

روش نوشتن آرایش الکترونی در شیمی یازدهم (جزوه کامل و رایگان)
+ عنوان کتاب: روش نوشتن آرایش الکترونی در شیمی یازدهم (جزوه کامل و رایگان) + نویسنده(مترجم): دکتر حمید ذبحی + توضیحات: برای دانلود جزوه کامل و رایگان روش نوشتن آرایش الکت...
بیشتر بخوانید