۰۴ تیر ۹۸

کتاب و جزوه شیمی کنکور

جزوه خلاصه استوکیومتری و گرماشیمی برای کنکور سراسری

جزوه خلاصه استوکیومتری و گرماشیمی برای کنکور سراسری
+ عنوان کتاب: جزوه خلاصه استوکیومتری و گرماشیمی برای کنکور سراسری + نویسنده(مترجم): مهدیه امین + توضیحات: جهت دانلود جزوه خلاصه استوکیومتری و گرماشیمی برای کنکور سراسری ن...
بیشتر بخوانید

جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سراسری

جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سراسری
+ عنوان کتاب: جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سراسری + نویسنده(مترجم): استاد میرزایی + توضیحات: برای دانلود جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سر...
بیشتر بخوانید