۲۱ آذر ۹۷

کتاب و جزوه شیمی کنکور

جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سراسری

جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سراسری
+ عنوان کتاب: جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سراسری + نویسنده(مترجم): استاد میرزایی + توضیحات: برای دانلود جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سر...
بیشتر بخوانید

جزوه کامل ترمودینامیک و ترموشیمی (گرماشیمی) برای کنکور سراسری

جزوه کامل ترمودینامیک و ترموشیمی (گرماشیمی) برای کنکور سراسری
+ عنوان کتاب: جزوه کامل ترمودینامیک و ترموشیمی (گرماشیمی) برای کنکور سراسری + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: در این جزوه مبحث ترمودینامیک و ترموشیمی به اختصار توضیح دا...
بیشتر بخوانید