۲۸ شهریور ۹۸

کتاب و جزوه المپیاد شیمی

دانلود جزوه ساختار ماده مهندس شاهی برای المپیاد شیمی

دانلود جزوه ساختار ماده مهندس شاهی برای المپیاد شیمی
+ عنوان کتاب: دانلود جزوه ساختار ماده مهندس شاهی برای المپیاد شیمی + نویسنده(مترجم): مهندس شاهی + توضیحات: جزوه 69 صفحه ای که توسط مهندس شاهی تألیف شده است، پیوند یونی و...
بیشتر بخوانید

سرفصل های شیمی معدنی و شیمی عمومی دوره 40 نفر المپیاد شیمی

سرفصل های شیمی معدنی و شیمی عمومی دوره 40 نفر المپیاد شیمی
+ عنوان کتاب: سرفصل های شیمی معدنی و شیمی عمومی دوره 40 نفر المپیاد شیمی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود سرفصل های شیمی معدنی و شیمی عمومی دوره 40 نفر الم...
بیشتر بخوانید

جزوه معرفی اسید و باز، رسوب ها و کمپلکس ها برای المپیاد شیمی مهندس شاهی

جزوه معرفی اسید و باز، رسوب ها و کمپلکس ها برای المپیاد شیمی مهندس شاهی
+ عنوان کتاب: جزوه معرفی اسید و باز، رسوب ها و کمپلکس ها برای المپیاد شیمی مهندس شاهی + نویسنده(مترجم): مهندس شاهی + توضیحات: جزوه ای که برای دانلود در اختیار شما قرار دا...
بیشتر بخوانید

جدول شکل فضایی مولکول ها به همراه زاویه پیوندی تالیف سعید شیری

جدول شکل فضایی مولکول ها به همراه زاویه پیوندی تالیف سعید شیری
+ عنوان کتاب: جدول شکل فضایی مولکول ها به همراه زاویه پیوندی تالیف سعید شیری + نویسنده(مترجم): استاد سعید شیری + توضیحات: برای دانلود جدول شکل فضایی مولکول ها به همراه زا...
بیشتر بخوانید

فهرست کامل نام یون های تک اتمی و چند اتمی و فرمول آنها در یک جزوه

فهرست کامل نام یون های تک اتمی و چند اتمی و فرمول آنها در یک جزوه
+ عنوان کتاب: فهرست کامل نام یون های تک اتمی و چند اتمی و فرمول آنها در یک جزوه + نویسنده(مترجم): استاد سعید شیری + توضیحات: استاد سعید شیری فهرست کامل نام یون های تک اتم...
بیشتر بخوانید

جزوه هیبریداسیون و نحوه تشخیص هیبریداسیون در مولکول ها

جزوه هیبریداسیون و نحوه تشخیص هیبریداسیون در مولکول ها
+ عنوان کتاب: جزوه هیبریداسیون و نحوه تشخیص هیبریداسیون در مولکول ها + نویسنده(مترجم): استاد امیر قاسمی + توضیحات: جزوه “چگونگی تشخیص هیبریداسیون انواع مولکول ها...
بیشتر بخوانید

جزوه آمادگی مرحله دوم المپیاد شیمی فرشادیان پور

جزوه آمادگی مرحله دوم المپیاد شیمی فرشادیان پور
+ عنوان کتاب: جزوه آمادگی مرحله دوم المپیاد شیمی فرشادیان پور + نویسنده(مترجم): استاد فرشادیان پور + توضیحات: استاد فرشادیان پور جزوه سی صفحه ای برای آمادگی مرحله دوم الم...
بیشتر بخوانید

نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد شیمی دوره 26 سال 94

نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد شیمی دوره 26 سال 94
+ عنوان کتاب: نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد شیمی دوره 26 سال 94 + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد شیمی دوره 26 سال 94 را ب...
بیشتر بخوانید

جزوه مختصر شیمی آلی به زبان ساده، قابل فهم و تایپ شده

جزوه مختصر شیمی آلی به زبان ساده، قابل فهم و تایپ شده
+ عنوان کتاب: جزوه مختصر شیمی آلی به زبان ساده، قابل فهم و تایپ شده + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: در جزوه چهارده صفحه ای که جهت دانلود گذاشتیم شیمی آلی برای کنکور و...
بیشتر بخوانید

اسلاید آشنایی مقدماتی با مفاهیم المپیاد شیمی به زبان انگلیسی

اسلاید آشنایی مقدماتی با مفاهیم المپیاد شیمی به زبان انگلیسی
+ عنوان کتاب: اسلاید آشنایی مقدماتی با مفاهیم المپیاد شیمی به زبان انگلیسی + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: این اسلاید به شما دانش آموزان کمک میکند تا با مفاهیم و اصطل...
بیشتر بخوانید