۲۱ آذر ۹۷

کتاب‌ و جزوه

روش نوشتن آرایش الکترونی در شیمی یازدهم (جزوه کامل و رایگان)

روش نوشتن آرایش الکترونی در شیمی یازدهم (جزوه کامل و رایگان)
+ عنوان کتاب: روش نوشتن آرایش الکترونی در شیمی یازدهم (جزوه کامل و رایگان) + نویسنده(مترجم): دکتر حمید ذبحی + توضیحات: برای دانلود جزوه کامل و رایگان روش نوشتن آرایش الکت...
بیشتر بخوانید

روش محاسبه عدد اکسایش به زبان فارسی و کاملا رایگان

روش محاسبه عدد اکسایش به زبان فارسی و کاملا رایگان
+ عنوان کتاب: روش محاسبه عدد اکسایش به زبان فارسی و کاملا رایگان + نویسنده(مترجم): نامشخص + توضیحات: برای دانلود جزوه روش محاسبه عدد اکسایش به زبان فارسی و کاملا رایگان ر...
بیشتر بخوانید

جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سراسری

جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سراسری
+ عنوان کتاب: جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سراسری + نویسنده(مترجم): استاد میرزایی + توضیحات: برای دانلود جزوه کامل ساختار اتم استاد میرزایی برای کنکور سر...
بیشتر بخوانید