۱۸ خرداد ۹۹

  • قانون هنری چه می گوید؟

    + عنوان فایل آموزشی: قانون هنری چه می گوید؟+ توضیحات: قانون هنری که به افتخار ویلیام هنری نام‌گذاری شده ا ...

    + عنوان فایل آموزشی: قانون هنری چه می گوید؟+ توضیحات: قانون هنری که به افتخار ویلیام هنری نام‌گذاری شده است به مقداری از یک گاز که در حجم معینی از یک مایع در دمای ثابت حل می‌شود و با فشار گاز متناسب ا ...

    بیشتر بخوانید