۲۵ شهریور ۹۸

  • اشعه از چه چیزی ساخته شده است؟

    سوال کاربر شیمی‌پدیا محمد:آیا اشعه ملکول دارد؟پاسخ مشاور تحصیلی:خیر اشعه‌ها (امواج الکترومغناطیس) از اتم ...

    سوال کاربر شیمی‌پدیا محمد:آیا اشعه ملکول دارد؟پاسخ مشاور تحصیلی:خیر اشعه‌ها (امواج الکترومغناطیس) از اتم یا مولکول ساخته نشده اند. بلکه آنها از ذرات بسیار کوچکی به اسم فوتون که به صورت بسته هایی از ان ...

    بیشتر بخوانید