۰۱ اردیبهشت ۹۸

  • دمای جوش عناصر جدول تناوبی

    دمای جوش یک عنصر به دمایی گفته می‌شود که عنصر موردنظر تحت فشار 1 اتمسفر در آن دما از حالت مایع به حالت گا ...

    دمای جوش یک عنصر به دمایی گفته می‌شود که عنصر موردنظر تحت فشار 1 اتمسفر در آن دما از حالت مایع به حالت گاز یا بالعکس تبدیل می‌شود. فهرست کامل دمای جوش عناصر جدول تناوبی در ادامه آمده است. ...

    بیشتر بخوانید