۲۴ مهر ۰۰

  • تاریخچه کشف نوترون

    + عنوان فایل آموزشی: تاریخچه کشف نوترون+ توضیحات: نوترون یکی از ذرات هسته‌ای اتم است. نوترون دارای بار ال ...

    + عنوان فایل آموزشی: تاریخچه کشف نوترون+ توضیحات: نوترون یکی از ذرات هسته‌ای اتم است. نوترون دارای بار الکتریکی خنثی است و به همراه پروتون در داخل هسته اتم اصل جرم اتم را تشکیل می‌دهند. تاریخچه کشف نو ...

    بیشتر بخوانید
Call Now Buttonبرای تدریس شیمی تماس بگیرید