۱۷ آذر ۰۰

  • پراش الکترونی چیست؟

    + عنوان فایل آموزشی: پراش الکترونی چیست؟+ توضیحات: مشاهده آزمایشگاهی پراش الکترون نخستین بار توسط دیوسون ...

    + عنوان فایل آموزشی: پراش الکترونی چیست؟+ توضیحات: مشاهده آزمایشگاهی پراش الکترون نخستین بار توسط دیوسون و گرومر به عمل آمد. این دو دریافتند که در پراکندگی الکترونها از سطح یک کریستال، در راستاهای به ...

    بیشتر بخوانید
ارتباط رایگان و شبانه روزی با استاد شیمی صفحه اینستاگرام استاد شیمی