۲۷ مهر ۰۰

  • گرانروی (ویسکوزیته) چیست؟

    + عنوان فایل آموزشی: گرانروی (ویسکوزیته) چیست؟+ توضیحات: مقاومت اصطکاکی یک مایع یا گاز را در برابر شارش ی ...

    + عنوان فایل آموزشی: گرانروی (ویسکوزیته) چیست؟+ توضیحات: مقاومت اصطکاکی یک مایع یا گاز را در برابر شارش یا لغزیدن لایه‌ها، هنگامی که تحت تنش برشی قرار گیرد را گِران‌رَوی می‌گویند. در فایل به اختصار تو ...

    بیشتر بخوانید
Call Now Buttonبرای تدریس شیمی تماس بگیرید