۲۹ شهریور ۹۹

  • انرژی آزاد گیبس چیست؟

    + عنوان فایل آموزشی: انرژی آزاد گیبس چیست؟+ توضیحات: انرژی آزاد گیبس کمیتی ترمودینامیکی است که میزان خودب ...

    + عنوان فایل آموزشی: انرژی آزاد گیبس چیست؟+ توضیحات: انرژی آزاد گیبس کمیتی ترمودینامیکی است که میزان خودبه‌خود انجام شدن یک واکنش را نشان می‌دهد. برای دریافت فایل دانلود کنید.+ زبان: فارسی+ نوع فایل: ...

    بیشتر بخوانید