۱۳ آذر ۰۰

  • اصل لوشاتلیه چه می گوید؟

    + عنوان فایل آموزشی: اصل لوشاتلیه چه می گوید؟+ توضیحات: اصل لوشاتلیه اصلی است که هنری لوئی لوشاتلیه در سا ...

    + عنوان فایل آموزشی: اصل لوشاتلیه چه می گوید؟+ توضیحات: اصل لوشاتلیه اصلی است که هنری لوئی لوشاتلیه در سال ۱۸۸۴ آن را دربارهٔ تعادل شیمیایی در شیمی بیان کرد. توضیحات کاملتر در پی دی اف آمده است.+ زبان ...

    بیشتر بخوانید
ارتباط رایگان و شبانه روزی با استاد شیمی صفحه اینستاگرام استاد شیمی