۰۱ آبان ۰۰

  • اشعه از چه چیزی ساخته شده است؟

    سوال کاربر شیمی‌پدیا محمد:آیا اشعه ملکول دارد؟پاسخ مشاور تحصیلی:خیر اشعه‌ها (امواج الکترومغناطیس) از اتم ...

    سوال کاربر شیمی‌پدیا محمد:آیا اشعه ملکول دارد؟پاسخ مشاور تحصیلی:خیر اشعه‌ها (امواج الکترومغناطیس) از اتم یا مولکول ساخته نشده اند. بلکه آنها از ذرات بسیار کوچکی به اسم فوتون که به صورت بسته هایی از ان ...

    بیشتر بخوانید
Call Now Buttonبرای تدریس شیمی تماس بگیرید