۰۱ مهر ۰۰

  • باشگاه دانش پژوهان جوان

    شیمی پدیا: معاونت دانش پژوهان جوان که یکی از سازمان‌های زیرنظر وزارت آموزش و پرورش است، مسئولیت برگزاری ا ...

    شیمی پدیا: معاونت دانش پژوهان جوان که یکی از سازمان‌های زیرنظر وزارت آموزش و پرورش است، مسئولیت برگزاری المپیادهای دانش آموزی را در ایران به عهده دارد. معاونت دانش پژوهان جوان پیش از این به صورت سازما ...

    بیشتر بخوانید
Call Now Buttonبرای تدریس شیمی تماس بگیرید