۰۳ مهر ۹۹

  • باشگاه دانش پژوهان جوان

    شیمی پدیا: معاونت دانش پژوهان جوان که یکی از سازمان‌های زیرنظر وزارت آموزش و پرورش است، مسئولیت برگزاری ا ...

    شیمی پدیا: معاونت دانش پژوهان جوان که یکی از سازمان‌های زیرنظر وزارت آموزش و پرورش است، مسئولیت برگزاری المپیادهای دانش آموزی را در ایران به عهده دارد. معاونت دانش پژوهان جوان پیش از این به صورت سازما ...

    بیشتر بخوانید