۲۲ آبان ۹۷

جزوه تکمیلی شیمی اسید و باز کنکور استاد حسن عیسی زاده

جزوه تکمیلی شیمی اسید و باز کنکور استاد حسن عیسی زاده
+ عنوان کتاب: جزوه تکمیلی شیمی اسید و باز کنکور استاد حسن عیسی زاده + نویسنده(مترجم): استاد حسن عیسی زاده + توضیحات: برای دانلود جزوه تکمیلی شیمی اسید و باز کنکور نوشته ا...
بیشتر بخوانید

تست های کووالانسی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش

تست های کووالانسی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش
+ عنوان نمونه سوال: تست های کووالانسی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش + توضیحات: جهت دانلود تست های کووالانسی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنج...
بیشتر بخوانید

تست های سینتیک سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش

تست های سینتیک سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش
+ عنوان نمونه سوال: تست های سینتیک سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش + توضیحات: فایلی که در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده، شامل تست های سینتیک سا...
بیشتر بخوانید

تست های ساختار اتم سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش

تست های ساختار اتم سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش
+ عنوان نمونه سوال: تست های ساختار اتم سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش + توضیحات: جهت دانلود تست های ساختار اتم سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های س...
بیشتر بخوانید

تست های جدول تناوبی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش

تست های جدول تناوبی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش
+ عنوان نمونه سوال: تست های جدول تناوبی سال 93 و 94 و 95 کنکور سراسری و آزمون های سنجش + توضیحات: 67 سوال تستی جدول تناوبی برای کنکور سراسری سال 93 و 94 و 95 و آزمون های...
بیشتر بخوانید
سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

فهرست وسایل آزمایشگاه شیمی

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی