۰۴ تیر ۹۸

استفاده از ماشین حساب و جدول تناوبی در مرحله اول المپیاد

استفاده از ماشین حساب و جدول تناوبی در مرحله اول المپیاد
در تمام دوره های مرحله اول المپیاد شیمی، استفاده از ماشین حساب آزاد و استفاده از جدول تناوبی ممنوع بوده است. با این حال ذکر دو نکته در این باره حائز اهمیت است. اول اینکه...
بیشتر بخوانید

تعداد سوالات تستی و تشریحی مرحله اول المپیاد شیمی

تعداد سوالات تستی و تشریحی مرحله اول المپیاد شیمی
مرحله اول المپیاد شیمی ایران در تمام دوره های برگزاری طی 20 سال اخیر، به صورت تستی برگزار شده است. تعداد تست های آزمون مرحله اول المپیاد شیمی به طور سنتی 60 تست بود که ال...
بیشتر بخوانید

شانس قبولی دختران در مرحله اول بیشتر است یا پسران؟

شانس قبولی دختران در مرحله اول بیشتر است یا پسران؟
متاسفانه آماری درباره تعداد قبولی مرحله اول المپیاد شیمی به تفکیک جنسیت وجود ندارد؛ ولی اگر مراحل سه گانه المپیاد شیمی را در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم حدود یک چهارم قب...
بیشتر بخوانید

دختران بیشتر در مرحله اول المپیاد شیمی شرکت می کنند یا پسران؟

دختران بیشتر در مرحله اول المپیاد شیمی شرکت می کنند یا پسران؟
طبق آخرین آمار منتشر شده توسط باشگاه دانش پژوهان، حدود 55 درصد شرکت کنندگان المپیاد شیمی را دختران تشکیل می دهند. از این حیث می توان گفت المپیادهای زیست شناسی، ادبیات و ش...
بیشتر بخوانید

تعداد شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد شیمی

تعداد شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد شیمی
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش (که در سال 1391 صورت گرفت) تعداد شرکت کنندگان مرحله اول المپیاد شیمی حدود 36000 نفر بوده است. با این حال و از آنجا که...
بیشتر بخوانید

شرایط شرکت در مرحله اول المپیاد شیمی دانش آموزی

شرایط شرکت در مرحله اول المپیاد شیمی دانش آموزی
شرایط شرکت در مرحله اول المپیاد شیمی البته طی سالیان اخیر همواره یکسان نبوده است. ولی به طور کلی برای شرکت در المپیاد شیمی بایستی دانش آموز جزو مقطع تحصیلی یازدهم (سوم دب...
بیشتر بخوانید
سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

فهرست وسایل آزمایشگاه شیمی

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی