۰۳ مهر ۹۹

تدریس شیمی کنکور و المپیاد

جزوه المپیاد شیمی

تفاوت های گاز ایده آل، گاز کامل و گاز حقیقی

ما دو نوع گاز داریم: گاز ایده آل(کامل) و گاز حقیقی(غیرایده آل).

گاز ایده آل گازی است که نیروهای بین مولکولی (چه دافعه و چه جاذبه) در آن قابل چشم پوشی است و نیز بین فشارP، حجمV، دمای کلوینT و مقدار مولn آن رابطه زیر برقرار است: PV=nRT (که داریم R=8.314 پاسکال.مترمکعب بر مول.کلوین یا R=0.082 لیتر.اتمسفر بر مول.کلوین)

گاز کامل دقیقاً همان گاز ایده آل است.

گاز حقیقی چیست؟ گازهایی که از رابطه PV=nRT تبعیت نمیکنند، گازهای غیرایده آل یا گازهای حقیقی نامیده می‌شوند.

هر گازی در فشارهای زیاد و دماهای کم غیر ایده آل می شود و هرچه فشار بیشتر و دما کمتر شود میزان این عدم ایده آلی در گاز بیشتر می شود. (یعنی میزان انحراف گاز از معادله PV=nRT‌بیشتر می شود)

درباره گازهای حقیقی دو نوع انحراف از گاز ایده آل وجود دارد: وقتی جاذبه ها مهم و غیرقابل چشم پوشی است (یعنی در فشارهای نسبتاً زیاد) و وقتی دافعه بین ذرات مهم و غیرقابل چشم پوشی است (در فشارهای بسیار بسیار زیاد مثلاً چند صد اتمسفر).

همانطور که گفته شد در فشارهای خیلی کم نیز، گاز تقریباً ایده آل است.

پی نوشت: البته در تعریف دقیق‌تر گاز ایده آل و گاز کامل گفته می شود که گاز ایده آل بایستی PV=nRT را رعایت کند و گاز کامل گازی است که اولاً ایده‌آل باشد، ثانیاً نیروهای بین مولکولی در آن قابل چشم‌پوشی باشد. در شیمی فیزیک به سادگی اثبات می شود که گاز ایده آل و گاز کامل دقیقاً یکی هستند.


تبلیغات در شیمی پدیا

184 16  

امتیاز : 4.6 تعداد رای : 200

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

فهرست وسایل آزمایشگاه شیمی

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی