۲۹ دی ۹۹

تدریس شیمی کنکور و المپیاد

جزوه المپیاد شیمی

بالن حجمی (بالن ژوزه)، طرز کار و کاربردهای آن در آزمایشگاه شیمی

بالن حجمی ظرفی شیشه ای است که معمولاً برای ساخت محلولهای استاندارد با غلظت های معین به کار می رود.

کاربرد

بالن حجمی برای ۲ منظور به کار می رود: یکی برای رقیق کردن محلول با غلظت معین و دیگری برای تهیه محلول های سنجیده یا استاندارد.

طرز استفاده

بالن حجمـی را معمولا باید با قیفی که در دهانه آن قـرار می گیرد، پر کرد. نخست می توان مایع یا محلول را با سرعت تا رسیدن سطح آن به نزدیک خط نشانه در بالن حجمی ریخت.

برای پر کردن بالن تا خط نشانه، بهتر است از قطره چکان کمک گرفت و با ریختن قطره قطره محلول موردنظر، آن را به طور دقیق به خط نشانه رساند. این عمل را اصطلاحا به حجم رسانیدن می نامند.

برای دقت بیشتر، باید انحنای سـطح مایع یا محلول بر خط نشانه مماس باشـد.

در این حالت باید چشم را طوری نگاهداشت که نیم دایره خط نشانه سمت آزمایش کننده، نیمهی دیگر خط نشانه پشتی را کاملا بپوشاند (دیده نشود).

چون از بالن حجمی برای سنجش های دقیق استفاده می شود، رعایت این نکته بسیار ضروری است.

منبع: کمولوژی


تبلیغات در شیمی پدیا

13 4  

امتیاز : 3.8 تعداد رای : 17